พระราชินีทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.อัสสัมชัญ

สยามรัฐ อัพเดต 07 ธ.ค. 2562 เวลา 12.00 น. • เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 12.00 น. • สยามรัฐออนไลน์
พระราชินีทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ม.อัสสัมชัญ

วันนี้ (7 ธ.ค.62) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กม.26 ถนนบางนา-ตราด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ดูข่าวต้นฉบับ