พบหลักฐานใหม่พื้นผิวดาวอังคารเป็นร่องจากธารน้ำแข็ง

AFP เผยแพร่ 04 ส.ค. เวลา 08.11 น. • Ua-phan
งานวิจัยจากสถาบันเนเจอร์ จีโอไซน์ ระบุว่า ภูมิประเทศบนดาวอังคารมีลักษณะเป็นหุบเขานั้น เกิดจากการพัดพาของธารน้ำแข็ง ไม่ใช่แม่น้ำตามข้อสันนิษฐานเดิม  NASA / AFP
งานวิจัยจากสถาบันเนเจอร์ จีโอไซน์ ระบุว่า ภูมิประเทศบนดาวอังคารมีลักษณะเป็นหุบเขานั้น เกิดจากการพัดพาของธารน้ำแข็ง ไม่ใช่แม่น้ำตามข้อสันนิษฐานเดิม  NASA / AFP

 

งานวิจัยจากสถาบันเนเจอร์ จีโอไซน์ ระบุว่า ภูมิประเทศบนดาวอังคารมีลักษณะเป็นหุบเขานั้น เกิดจากการพัดพาของธารน้ำแข็ง ไม่ใช่แม่น้ำตามข้อสันนิษฐานเดิม

ทีมนักวิจัยจากแคนาดา และ สหรัฐฯ​ตรวจสอบหุบเขาต่างๆ บนดาวอังคาร10,000 แห่ง เปรียบเทียบกับช่องทางน้ำแข็งละลายบนโลก พบว่า หุบเขาบนดาวอังคารนั้นเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง แถลงการณ์จากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย โดย แอนนา กราว กาโลเฟร ระบุว่า เป็นการค้นพบที่แย้งจากสมมุติฐานเดิมเมื่อกว่า40 ปีก่อน ที่ลงความเห็นกันว่า พื้นผิวบนดาวอังคารเกิดจากแม่น้ำที่ไหลพัดจนทำให้เกิดภูมิประเทศที่เห็นหุบเขา

ทีมนักวิจัยพบความเหมือนระหว่างหุบเขาบนดาวอังคารกับช่องทางน้ำแข็งละลายบนเกาะเดวอน ในขั้วโลกเหนือของแคนาดา ซึ่งเรียกกันเล่นๆ ว่า เป็นดาวอังคารบนโลก เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นจัดเป็นน้ำแข็ง และ ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการขององค์การนาซ่าด้วย หุบเขาหลายแห่งบนดาวอังคาร ได้ก่อตัวขึ้นเมื่อ3.8 พันล้านปีมาแล้ว จากการละลายของน้ำแข็งที่อยู่ใต้พืดน้ำแข็ง ซึ่งก็สัมพันธ์กับรูปแบบของสภาพภูมิอากาศที่พอจะทำนายได้ว่า โลกก็มีอุณหภูมิที่เย็นกว่าปัจจุบันนี้มากในอดีต และ การแตกร่อนของหุบเขาที่กระจายเป็นเครือข่าย ใกล้เคียงกับรูปแบบการกัดกร่อนน้ำบนพื้นผิว

นักวิจัยย้ำว่า สภาพภูมิอากาศในช่วงพันปีแรกบนดาวอังคารนั้นมีความสำคัญในแง่ของการพิเคราะห์ว่า มีสภาพที่สามารถอยู่อาศัยได้หรือไม่