ฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

NATIONTV อัพเดต 19 พ.ย. 2562 เวลา 12.27 น. • เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 22.07 น. • ประเสริฐ เทพศรี
ฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

เปิดภาพการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri) #NationPhoto#เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร#ฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิ

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

ดูข่าวต้นฉบับ