ฝนฟ้าอากาศ 14 ธ.ค.62

ช่อง 7 อัพเดต 14 ธ.ค. 2562 เวลา 13.03 น. • เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2562 เวลา 13.03 น. • Ch7
ฝนฟ้าอากาศ 14 ธ.ค.62
ฝนฟ้าอากาศ 14 ธ.ค.62

มวลอากาศเย็นยังคงมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่อง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ
ระยะนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง ทำให้ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีหมอกบาง ๆ ในตอนเช้า ส่วนภาคใต้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังอ่อน เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 
สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ ยังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุด 11-17 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอย อากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส
ภาคอีสาน อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส เช่นกัน พื้นราบ มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 8-11 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ ตอนบนของภาคยังมีอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนตอนล่างของภาค มีฝน 10-20% ของพื้นที่ ฝนตกในพื้นที่เดิม ๆ ที่กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อ่าวไทยบริเวณที่มีฝน คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามัน ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส

ดูข่าวต้นฉบับ