ผ่อนต่อไม่ไหว ... คอนโด ในดวงใจ มีทางออกอะไรให้เลือกได้บ้าง?

ทันข่าว channel อัพเดต 13 ส.ค. 2563 เวลา 00.00 น. • เผยแพร่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 00.00 น. • ทันข่าว Channel

Highlight

ช่วงเวลาที่ลุ้นที่สุด เมื่อจะซื้อคอนโดสักแห่ง แต่อาจจะไม่ใช่ที่สุดของตอนจบ Happy Ending โดยเฉพาะในปีโควิด-19 ที่เส้นทางชีวิต การงาน การเงิน อาจจะสะดุดโดยไม่ได้ตั้งตัว

ถ้าวันหนึ่งมาถึงจุดวิกฤติที่เราผ่อนชำระไม่ไหวเราจะทำอย่างไรกับคอนโดที่ยังคงค้างชำระอยู่แต่ก็ไม่อยากเสียห้องในดวงใจไป ทางจัดการปัญหามีแบบไหนบ้าง⁉️ มาดูกัน …

เริ่มต้นด้วยเริ่มจากวางแผนทางการเงินเพื่อจัดอันดับความสำคัญในการชำระหนี้ ปรับลดค่าใช้จ่าย พร้อมตัดสินใจในการขายทรัพย์สินบางอย่างที่อาจสามารถช่วยลดภาระหนี้ลงได้ … แต่ถ้าเดินมาถึงจุดที่ไม่ไหวจริงๆ เตรียมพร้อมเจรจาขอ “ประนอมหนี้กับธนาคารที่เรากู้ซื้อคอนโด” กับหลายทางเลือก

  • การประนอมหนี้คืออะไร?
    การประนอมหนี้เป็นการขอเจรจาข้อตกลงเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้ เช่น ลดหย่อน ผ่อนผัน และ/หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลง เพื่อช่วยชะลอหรือหยุดการดำเนินการจากเจ้าหนี้อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ เช่น ฟ้องร้องและยึดทรัพย์สิน และช่วยลดภาระในการชำระหนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ลูกหนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน
  • 5 ทางเลือกในการเจรจาประนอมหนี้‼️

ขอลดอัตราดอกเบี้ย
เหมาะกับ …
• ผู้กู้ยังคงมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่มีเหตุให้รายได้ต่อเดือนลดลงหรือมีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายสูงขึ้น
ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
• มีประวัติการชำระค่าผ่อนบ้านดี
• เป็นไปได้ที่จะมีรายได้สูงพอสำหรับกรณีที่ต้องชำระเงินก้อนตามเงื่อนไขของธนาคาร

ขอชำระค่าผ่อนบ้านต่ำกว่าปรกติ
จะใช้วิธีประนอมหนี้นี้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนยอดชำระต่อเดือนนั้นสูงกว่ายอดดอกเบี้ยต่อเดือน ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
เหมาะกับ …
• ผู้กู้ยังคงมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่มีเหตุให้รายได้ต่อเดือนลดลงหรือมีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น
ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
• มีประวัติการชำระค่าผ่อนบ้านดี
• เป็นไปได้ที่จะสามารถจัดการกับรายจ่ายที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่อนบ้านในจำนวนเดิมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอขยายเวลาชำระหนี้
วิธีประนอมหนี้นี้จะทำให้ยอดค่าผ่อนต่อเดือนลดลงและขอขยายเวลากู้ได้จนอายุไม่เกิน 70 ปีเท่านั้น
เหมาะกับ …
• ผู้กู้ยังคงมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่มีเหตุให้รายได้ต่อเดือนลดลงหรือมีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น
ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
• อายุน้อยหรืออีกหลายปีกว่าจะอายุถึง 70 ปี
• สัญญากู้ปัจจุบันมีระยะเวลากู้ไม่ถึง 30 ปี
• มีรายได้ต่อเดือนเป็นประจำ เช่น รายได้จากการทำงานประจำหรือได้รับเงินปันผลทุกเดือน

ขอผ่อนผันการค้างชำระ
วิธีนี้ช่วยให้ผู้กู้สามารถแก้ไขหรือจัดการปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้น อาจจะขอชำระเป็นเงินก้อนเล็กทุกเดือน หรือ ขอชำระเป็นเงินก้อนโดยแบ่งเป็นงวด ๆ หรือ ขอชำระเงินคงค้างทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่ง
เหมาะกับ …
• ผู้กู้ขาดรายได้ มีรายได้ไม่คงที่ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าผ่อนในแต่ละเดือน ผู้กู้ขาดรายได้ชั่วคราว มีรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอต่อค่าผ่อนบ้าน หรือยังคงมีรายได้ประจำเท่าเดิมหรือใกล้เคียงแต่มีรายจ่ายสูงอย่างต่อเนื่องจนไม่อาจชำระค่าผ่อนได้

ขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวและจะซื้อคืน
การประนอมหนี้แบบนี้คล้ายกับการขายฝากแล้วเช่าบ้านตัวเองอยู่ มักทำสัญญาเช่าเป็นรายปี ทั้งนี้หากจำนวนหนี้สูงกว่าราคาประเมินของหลักทรัพย์ ผู้กู้จำเป็นต้องชำระส่วนต่างภายในวันโอน
เหมาะกับ …
• ผู้กู้ขาดรายได้และไม่น่าจะกลับมามีรายได้ภายใน 1 ปี หรือมีรายได้เป็นประจำหรือไม่คงที่ต่อเดือนแต่มีรายจ่ายสูงต่อเนื่องนานเกิน 1 ปี

ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
• มีเงินมากพอที่จะสามารถชำระส่วนต่างระหว่างหนี้และราคาประเมินหลักทรัพย์
• มีกำลังที่จะสามารถจ่ายค่าเช่าต่อเดือนแก่ธนาคารได้
• เป็นไปได้ที่จะมีรายได้สูงภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น โบนัส รายได้จากการขายหุ้น รายได้จากการขายสินทรัพย์มูลค่าสูงอย่างบ้าน คอนโด ที่ดิน รถ เป็นต้น

การประกาศขายคอนโดที่ผ่อนไม่หมดเป็นทางเลือกสุดท้าย กรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้และมีแนวโน้มทางการเงินไม่มั่นคงอย่างถาวรด้วยการตัดสินใจประกาศขายคอนโดต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่

ทุกปัญหามีทางออกเสมอ เรียนรู้หาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ

Credit ข้อมูล:
https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/ผ่อนบ้านไม่ไหว-แก้ปัญหาด้วยการต่อรองกับเจ้าหนี้ได้-5875
https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/ผ่อนคอนโดไม่ไหว/

ดูข่าวต้นฉบับ