ผู้โดยสารจ๊าก! ทอท.เล็งเก็บค่าใช้สนามบินเพิ่ม 10 % ชดเชยถูกรีดเงินเข้ากองทุน‘ทย.’

Khaosod อัพเดต 09 ธ.ค. 2562 เวลา 11.59 น. • เผยแพร่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 11.59 น.
465465

ผู้โดยสารจ๊าก! ทอท. เล็งเก็บค่าใช้สนามบินเพิ่ม 10 % ชดเชยถูกรีดเงินเข้ากองทุน‘ทย.’

ทอท. / เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม สั่งให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสาขาออก (PSC) ของทุกสนามบินนอกเหนือไปจากสนามบินของทย. ในอัตราไม่เกิน 10% มาเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของทย.ว่า

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

ขณะนี้ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยล่าสุดทราบว่าบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งเป็นเจ้าของสนามบิน 6 แห่งในสังกัด ได้เตรียมหามาตรการลดภาระต้นทุนหากต้องจัดส่งเงินเข้ากองทุนทย. โดยเตรียมปรับเพิ่มค่าบริการ PSC ของสนามบินทั้ง 6 แห่งของทอท. เป็นการชดเชยภาระต้นทุนด้วย

ปัจจุบันทอท.จัดเก็บ PSC จากผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบิน 2 ประเภท คือผู้โดยสารขาออกเส้นทางระหว่างประเทศ คนละ 700 บาท และผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ คนละ 100 บาท โดยทอท.คำนวณค่า PSC จากต้นทุนจากการบริหารจัดการ และการบริการต่างๆ ดังนั้นหากฝ่ายนโยบายต้องการให้นำเงิน PSC ในอัตราไม่เกิน 10% ของทอท.ไปสมทบกองทุนฯ จะทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทอท.อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นค่า PSC ด้วยในอัตรา 10 % ซึ่งสามารถทำได้ตามกฎหมายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ที่ระบุว่าต้องนำภาระจากการบริหารจัดการ คิดเป็นต้นทุนเพื่อจัดเก็บเป็นค่า PSC

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารสนามบิน สามารถปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม PSC ได้ หากเห็นว่าการนำเงินจากรายได้ PSC ไม่เกิน 10% ไปสมทบกองทุนฯ เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า เมื่อนำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) พิจารณาแล้วจะเห็นชอบตามนั้นหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากความจำเป็นในการปรับขึ้น PSC

สำหรับค่า PSC นั้น เป็นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่สนามบินต่างๆ มีการจัดเก็บจากผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาใช้บริการเป็นผู้โดยสาขาออกจากสนามบินทั้ง เส้นทางในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละสนามบินจะมีการกำหนดอัตราที่แตกต่างกัน โดยแต่ละสายการบินจะทำการบวกรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไว้ราคาบัตรโดยสารแต่ละใบอยู่แล้วโดยผู้โดยสารจะเป็นผู้รับภาระในการจ่ายทั้งหมด

ดูข่าวต้นฉบับ