ผู้บริหารเคทีซีปันความรู้ทางการเงินนอกห้องเรียน ในโครงการ “KTC Offer เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน”

Manager Online เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 07.35 น. • MGR Online

ทนิธิ์ อิสรินทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกวางแผนการเงินและงบประมาณ พร้อมด้วย จิรายุส โชควิทยา ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารการตลาด “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “KTC Offer เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้ทักษะทางการเงิน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและการทำงานในอนาคตต่อไป ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ สาลีผล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ดูข่าวต้นฉบับ