ผลสำรวจเผย คนกรุงส่วนใหญ่ “ไร้กังวลน้ำท่วมกรุงเทพฯ” เชื่อ กทม. ป้องกันได้

BLT BANGKOK อัพเดต 18 ก.ย 2562 เวลา 10.03 น. • เผยแพร่ 18 ก.ย 2562 เวลา 07.43 น.
9e29dff5858eafc4ffd0ae6371d0922e.jpg

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวม 1,273 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562
ซึ่งนิด้าโพล ได้สำรวจเกี่ยวกับความกังวลของคนกรุงเทพมหานครว่าจะเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยเมื่อถามถึงความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเป็นดังนี้
ร้อยละ 42.81 ระบุว่า ไม่มีความกังวลเลย
ร้อยละ 24.67 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกังวล
ร้อยละ 23.72 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกังวล
ร้อยละ 8.80 ระบุว่า มีความกังวลมาก
ส่วนด้านความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ พบว่า
ร้อยละ 33.15 ระบุว่า ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น
ร้อยละ 27.65 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น
ร้อยละ 20.03 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก
ร้อยละ 19.01 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย
ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
นอกจากนี้การสำรวจยังได้สอบถามถึงความรู้สึกของประชาชน ต่อกรณีที่สื่อญี่ปุ่นอ้างรายงานของ JICA ว่าพื้นที่ 40 % ของกรุงเทพมหานครจะจมบาดาลในปี 2573 พบว่า
ร้อยละ 38.57 ระบุว่า รู้สึกเฉยๆ
ร้อยละ 23.72 ระบุว่า ภาครัฐควรเริ่มวางแผนป้องกันได้แล้ว
ร้อยละ 21.52 ระบุว่า รู้สึกกังวล
ร้อยละ 20.42 ระบุว่า ไม่เชื่อในรายงานนี้
ร้อยละ 11.70 ระบุว่า อีกตั้งหลายปี ไว้ใกล้ๆ ปี 2573 ค่อยสนใจ
ร้อยละ 6.76 ระบุว่า มั่นใจว่าภาครัฐจะเอาอยู่
ร้อยละ 4.24 ระบุว่า มีแผนจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหากปี 2573 กรุงเทพฯ จะจมบาดาลจริง
ร้อยละ 2.99 ระบุว่า รัฐควรสร้างเขื่อนล้อมกรุงเทพฯ
ร้อยละ 2.91 ระบุว่า ประเทศไทยควรย้ายเมืองหลวง

ดูข่าวต้นฉบับ