ผลของการได้รับเคมีกำจัดแมลงต่อทารกในครรภ์

รักบ้านเกิด อัพเดต 23 ก.ย 2562 เวลา 04.55 น. • เผยแพร่ 23 ก.ย 2562 เวลา 03.50 น. • รักบ้านเกิด.คอม

"สารพิษที่ปนมากับผักผลไม้ ถ้าสะสมตกค้างในร่างกายเรา จะทำให้เกิดโรค เช่น มะเร็ง และส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้า และ IQ ต่ำ"
"สารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร"
เมื่อมีการใช้เคมีต่อเนื่องซ้ำ ๆ ในปริมาณมาก จะทำให้สะสมในดินจนเกินสภาวะอิ่มตัว เกินกว่าที่สารอินทรีย์ในดินจะดูดซับได้ กระบวนการนี้ทำให้พืชดูดซับสารเคมีเข้าสู่ลำต้น โดยเข้าสู่รากด้วยกลไก Carrier mediated system เป็นการดูดซึมสารเคมีเข้าสู่พืชในรูปแบบของ Active absorption ผ่านเยื่อเมเบรน โดยมีโปรตีน กรดอะมิโน เป็นสารนำพาทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายจากรากไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของพืช เกิดการสะสม โดยที่ผู้บริโภคไม่สามารถกำจัดสารตกค้างเหล่านั้นออกได้ด้วยการล้าง

 17 กันยายน 2562 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการ

ดูข่าวต้นฉบับ