ป้ายทะเบียนเลขสวยแพงๆกับความหมาย'ศาสตร์ตัวเลข'

เดลินิวส์ อัพเดต 15 ต.ค. 2562 เวลา 01.32 น. • เผยแพร่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 07.19 น. • Dailynews
ป้ายทะเบียนเลขสวยแพงๆกับความหมาย'ศาสตร์ตัวเลข'
สัปดาห์นี้ไปดูเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถเลขสวย เลขทะเบียนแพงๆ กับความหมายทาง “ศาสตร์ตัวเลข " ส่งเสริมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างไร

ปัจจุบันนี้เราปฎิเสธไม่ได้เลยว่ารถยนต์นั้น นับเป็นตัวช่วยสำคัญในการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจ โดยที่เราเองก็ต้องเลือกใช้ชนิดของรถยนต์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม นั้นก็คือ..

"ความเชื่อในศาสตร์ตัวเลข" ซึ่งเลขทะเบียนรถสวยๆ หรือเลขทะเบียนรถที่คุณประมูลมาแพงๆนั้น คุณก็ต้องมีความเชื่อว่า เลขทะเบียนนั้นจะส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การค้าการขาย ธุรกิจที่ดำเนินอยู่ หรือรวมไปถึงชีวิตครอบครัว ความรัก ความสุขสมหวัง ฯลฯ

เราลองมาศึกษาหาความหมายของตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนป้ายทะเบียนรถของคุณกันดู ในคอลัมน์นี้ อาจารย์จะนำเสนอถึงเรื่องราวอิทธิพลของตัวเลขต่างนั้นว่า มีความหมายอย่างไร มีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายออกไปทางไหนบ้าง

และที่สำคัญตัวเลขเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขต่างๆ ณ ที่นี้ กลุ่มตัวเลขที่นำมากล่าวถึง จะวางสลับตำแหน่งกันอย่างไร หรือจะมีตัวเลขอื่นมาแทรกก็สามารถอ่านความหมายได้เช่นกัน และรายละเอียดที่สามารถอธิบายให้เข้าใจพอสังเขปได้ดังนี้

- กลุ่มตัวเลข  19 - 123 -135 - 138 - 139 - 130

"ตัวเลขกลุ่มบัญชาการ และความสามารถเฉพาะตัว"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริม ผู้ที่รับราชการ งานรัฐวิสาหกิจ องค์กรฯภาครัฐ งานด้านการปกครอง งานวางแผนการศึกษา รวมไปถึงนักธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐฯ

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวเลขที่ทำให้ผู้ที่ใช้ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ จากผู้บังคับบัญชา และจะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเองนั้นปกครองง่าย เชื่อฟังและปฎิบัติตามคำสั่ง

นอกจากนี้กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้ยังจะส่งเสริมงานในวงการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักเคมี นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยฯ รวมไปถึง งานปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน นักสืบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ใช้อาวุธ เครื่องมือ

ทุกประเภท งานด้านวิศวกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว งานที่มีความซับซ้อน งานด้านเทคนิค ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม

- กลุ่มตัวเลข 29 - 129 - 230 - 239 - 249 - 259 - 250 - 290

"ตัวเลขกลุ่มขนย้าย ถ่ายเท"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริม งานด้านการขนส่ง รถรับส่งผู้โดยสาร ขนถ่ายสินค้า งานด้านโลจิสติค และธุรกิจขายตรง ธุรกิจแฟรนชายด์ งานที่ต้องขยายตลาด รวมไปถึงงานด้านรับเหมาฯที่ต้องขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุและหมุนเวียนแรงงาน

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวเลขที่ทำให้กิจการมีความคล่องตัว การเคลื่อนย้ายจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

- กลุ่มตัวเลข 39 - 139 - 349 - 359 - 369 - 390

"ตัวเลขกลุ่มท้าทาย รักอิสระ"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริม งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรร งานครีเอทีฟ งานอิสระ ฟรีร้านซ์ พาสทาม งานติดต่อกับคนต่างชาติ ค้าขายกับนักท่องเที่ยว ธุรกิจทัวร์ เกสต์เฮ้าส์ รวมไปถึง กิจกรรมเอ็กซ์ตรีม กีฬาที่มีความท้าทาย

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรร มีอิสระทางความคิด ค้นพบแนวทางใหม่ๆที่ผู้คนให้ความสนใจ

- กลุ่มตัวเลข 49 -149 - 245 - 345 - 456 - 459 - 499 - 490

 "ตัวเลขกลุ่มเจรจา หากินด้วยปาก"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริม งานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานด้านสื่อสาร งานด้านการข่าว นักข่าว โฆษก เอ็มซี พริตตรี้ ครู ทนายความ นักขาย นักการตลาด ผู้ทำธุรกิจอีเว้นท์ ออการ์ไนเซ่อร์ มัลติมีเดีย รวมไปถึงผู้ที่ค้าขายทางอินเตอร์เนท

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้การสื่อสารของเราจะสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มตัวเลข 59 -156 - 145 - 256 - 356 - 567 - 579 - 570 - 589

"ตัวเลขกลุ่มที่ปรึกษา นักวิชาการ"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้งานทางสายวิชาการ งานฝ่ายบุคคล งานด้านการพัฒนาบุคคล การฝึกฝีมือแรงงาน งานด้านที่ปรึกษาฯ ฝ่ายจัดซี้อ งานตรวจสอบ สำนักงานบัญชีและทนายความ บริหารส่วนกลาง รวมไปถึงผู้ที่เป็นกรรมาธิการ ออกกฎระเบียบ หรือบอร์ดบริหารในองค์กรฯต่างๆ

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการงานที่ทำเป็นไปตามระเบียบแบบแผนมีขั้นตอน คนหมู่มากให้ความยอมรับนับถือ

- กลุ่มตัวเลข 69 -169 - 269 - 367 - 368 - 369 - 467 - 468 - 469- 569 -690

"ตัวเลขกลุ่มศิลปะ สินค้าโดนใจ"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้งานประเภทของสวยของงาม สินค้าที่ซื้อด้วยอารมณ์ ซื้อด้วยค่านิยม สินค้าแบรนด์เนม สินค้าฟุ่มเฟือย งานด้านออกแบบ งานแฟชั่น งานประกวด งานด้านการแสดง คอนเสริต งานเว่อร์วังอลังการ จะส่งผลดีมาก

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการที่กล่าวมา จะได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ตอบสนองกระแสนิยมได้เป็นอย่างดี

- กลุ่มตัวเลข 79 -179 - 279 - 379 - 479 - 579 -679 -790  

"ตัวเลขกลุ่มอสังหาฯ อุตสาหกรรมการเกษตร"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้งานด้านอสังหาฯ โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพัฒนาที่ดิน โครงการจัดสรรบ้านที่ดิน อาคาสำนักงาน คอนโดฯ โรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ ร่วมไปถึงงานก่อสร้าง ตกแต่ง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ และงานด้านเกษตรกรรมทุกแขนง งานอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือน ไปจนถึง นิคมอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้การบริหารจัดการกิจการขนาดใหญ่ มีความคล่องตัวราบรื่นดี

- กลุ่มตัวเลข 89 -189 - 289 - 389 - 489 - 589 - 689 -789 - 890

"ตัวเลขกลุ่มการต่างประเทศ / ชื่อเสียงเด่นดัง"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริม ธุรกิจการบิน สายการบิน วิทยุการบิน แอร์คาร์โก้ ฯลฯ รวมไปถึงธุรกิจการค้าต่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก งานจัดแสดงสินค้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมในด้านการกีฬา สถานออกกำลังกาย การประกวดแข่งขัน นักร้องนักแสดง นางแบบนายแบบ ช่างภาพ กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้คนส่วนมากให้ความสนใจ

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในแดนไกล มีชัยชนะในการแข่งขัน มีชื่อเสียงผู้คนให้ความสนใจ

- กลุ่มตัวเลข99 - 199 - 190 - 299 - 290 - 399 - 390 - 499 -490 -  599 -590 - 699 - 690 - 799 - 790 - 899 - 890

"ตัวเลขกลุ่มแรงศรัทธา"

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น ตลาดพระเครื่อง เครื่องลางของขลัง โหราศาสตร์ ฯลฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธา เช่น จัดทัวร์ไหว้พระเก้าวัด สถานปฎิบัติธรรม กิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจการด้านงานสอนภาษาต่างประเทศ จัดหาแรงงานต่างด้าว ไกด์นำเที่ยว ฯลฯ

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการงานด้านความเชื่อ และงานที่ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษา ได้ผลตอบแทนที่ดี

และในวันอังคารของสัปดาห์หน้า อาจารย์จะเจาะลึกลงไปถึงความหมายต่างๆให้ได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้น ติดตามกันนะครับ.

…………………………..

คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้

โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ” 

ขอบคุณภาพประกอบจาก : Pixabay

คลิกติดตามอ่านคอลัมน์พยากรณ์สอนกันได้ทั้งหมดที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ