ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์Aร้ายแรงไม่ถึง 24 ชม.ประกันไล่นอนบ้าน

คมชัดลึกออนไลน์ อัพเดต 23 ส.ค. 2562 เวลา 09.55 น. • เผยแพร่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 07.27 น.

ขึ้นชื่อว่าเรื่องของการทำประกันชีวิต แน่นอนว่า มีคนที่เห็นความสำคัญ และอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการทำประกันเลยก็มี เพราะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการทำประกัน ตามที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง มีการตั้งกระทู้ในเพจชื่อดัง ถึงทัศนคติในแง่ลบในการทำประกันชีวิตกันก็มี

อย่างล่าสุด ผู้ใช้เฟสบุคที่ใช้ชื่อว่า "ดร.กบ" ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง หลังจากเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดี เมื่อตนเองต้องมาเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากป่วยเป็น ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A โดยระบุว่า

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 เวลาโดยประมาณ 18.00 น. ผมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยแพทย์วินิจฉัยจากผลเลือดพบว่า ผมเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A จึงถามคุณหมอว่า ร้ายแรงหรือไม่ครับ คุณหมอบอกว่าร้ายแรง และควรนอนดูอาการอย่างน้อย 3 - 7 คืน และคุณหมอสั่งห้ามญาติและบุคคลอื่นมาเยี่ยมเด็ดขาด โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา เพราะเสี่ยงที่จะติดเชื้อง่ายมาก ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะบริษัทประกันไม่อยากจ่ายเงินค่ารักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลและลูกค้าหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือกลับไปรักษาตัวที่บ้านไปนั้น ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณและดุลยพินิจของแพทย์ มิใช่เหรอ

ชีวิตของคนทุกคนมีคุณค่าเหมือนกัน จะยากดีมีจน จะสวย จะหล่อ จะขี้เหล่ หรือพิการ เขาเหล่านั้นก็มีคุณค่าในตนเอง มีคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับ เช่น พยาบาลท่านหนึ่ง อาจจะมีรายได้ถึง 50,000 บาท แล้วคุณค่าของเขาคือ 50,000 บาทเท่านั้นหรือ ชีวิตของเขามีคุณค่ากับคนที่เขารักและคนที่รักเขา ซึ่งประมาณหรือประเมินเป็นตัวเลข เป็นราคาไม่ได้

ถ้าบริษัทประกันทำเช่นนี้ เพราะเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง แล้วไม่ได้ห่วงใยลูกค้าอย่างแท้จริง คุณก็ไม่ควรดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางจริยธรรมในองค์การ (Business Ethics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าของบริษัทคุณ ที่คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะมีผลต่อความสำเร็จ มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทของคุณ จึงควรมีความตั้งใจที่จะแสวงหาวิธีการอันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้นตลอดเวลา

เพื่อให้สมกับที่ลูกค้าได้ไว้วางใจเป็นลูกค้าของคุณ โดยบริษัทคุณนั้นมีแนวปฏิบัติได้หลายประการ เช่น เพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ, เพิ่มการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกช่องทางทั้งทาง Offline & Online ด้วยความสุภาพและชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ โดยไม่มีการกล่าวหรือโฆษณาเกินความเป็นจริง อันจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการได้ ตลอดจนต้องชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ

และควรปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน, ควรจัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการ และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องเล็งเห็นถึงคุณค่าของชีวิตของลูกค้า, ควรรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากบริษัทละเมิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่กำหนดไว้สูงสุด,

ดังนั้นบริษัทควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ไม่ใช่พึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว และที่บริษัทขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร กล่าวคือบริษัทนี้ขาด ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส (Honesty and Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความเป็นธรรม (Equity and Inclusiveness) นิติธรรม (Rule of Law) และการมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ (Accountability) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระสำคัญของธรรมาภิบาลในองค์การ เพราะหากขาดสาระสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แสดงว่าบริษัทของนี้มิได้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเลยครับ

ในทางกลับกัน อยากถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนาที่บริษัมประกันว่า ถ้าผู้ป่วยคนนี้ เป็นบุพการี คนในครอบครัว ครูบาอาจารย์หรือคนที่คุณรัก คุณจะให้ท่านกลับไปรักษาด้วยที่บ้านหรือไม่ หรือเห็นสมควรให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ครับ ด้วยเหตุนี้ จึงอยากให้ผู้มีความรู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยชี้แจง ชี้แนะ ตอบข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างด้วยครับ

ปล.รบกวนฝากแชร์โพสต์นี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและเป็นวิทยาทานครับ"

หลังจากเรื่องราวนี้ได้โพสต์ลงในโซเชียล ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและสอบถามกันเยอะมากว่าคือ บริษัทประกันอะไร หลังจากนี้ก็คงต้องรอทางบริษัทประกันออกมาชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันต่อไป

CR.เฟสบุค ดร.กบ

ดูข่าวต้นฉบับ