ปีติ พระจริยวัตรงดงาม กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงบรรพชาเนกขัมมะ

MATICHON ONLINE อัพเดต 17 ส.ค. 2562 เวลา 09.34 น. • เผยแพร่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 09.33 น.
16

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม เพจสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ได้เผยแพร่ภาพและข้อความระบุว่า รุ่งอรุณวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงพระอุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน ทรงประกอบศาสนกิจทำวัตรเช้า และทรงอธิษฐานการบรรพชาเนกขัมมะ อันเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่ง

ต่อมา เวลา 06.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ ณ ธรรมศาลา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย โดยมีพระอาจารย์อารยวังโส เป็นประธาน พร้อมทั้งทรงบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์

ในการนี้ ได้รับอนุญาตจากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ให้ส่งภาพแด่คณะศิษย์ศรัทธาได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมอนุโมทนา ค่ะ

 

ขอบคุณ FB : เพจสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ

ดูข่าวต้นฉบับ