'ปารีณา' แจงทรัพย์สิน รายได้จากการเลี้ยงไก่กว่าร้อยล้าน

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 20 ก.ย 2562 เวลา 22.30 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 จากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินฯของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และ ด.ช.ทวีทอง ไกรคุปต์ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปรากฏว่า มีทรัพย์สิน 169.66 ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา 163.78 ล้านบาท อาทิ เงินฝาก 21.98 ล้านบาท ที่ดิน 20.06 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 61.05 ล้านบาท ยานพาหนะ 16.58 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 23 ล้านบาท

น.ส.ปารีณา ยังได้แจ้ง ต่อ ป.ป.ช. เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ โดยมีรายได้จากการเลี้ยงไก่ 109.96 ล้านบาทต่อปี และการเลี้ยงวัว 675,000 บาทต่อปี ส่วน ด.ช.ทวีทอง บุตรชาย มีเงินฝากจำนวน 5.88 ล้านบาท หนี้สิน 29.73 ล้านบาท

สำหรับรายจ่ายประจำ น.ส. ปารีณา แจ้งว่า เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3,600,000 บาท ฟาร์มไก่ 107,770,454 บาท รวมรายจ่าย 111,370,454 บาท ส่วนเงินลงทุนที่ผู้ยื่นแจ้งไว้ เป็นเงินลงทุนในบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด มูลค่า 9,999,800 บาท เงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมจำนวน 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รับจ้าง และค้าขาย ยานพานะ 11 รายการคือ รถบรรทุกพ่วงสิบล้อ พร้อมพ่วง รถแทรกเตอร์ รถตู้ รถเก๋ง และรถจักรยานยนต์ ส่วนทรัพย์สินอื่นมี 3 รายการ มูลค่ารวม 23,030,000 บาท ประกอบด้วย สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย สมเด็จนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ วัว 500 ตัว และปืน 9 มม. 1 กระบอก

ดูข่าวต้นฉบับ