ปศุสัตว์ ร่วมวงเสวนา “จาก ล. ลิงถึง ช.ช้าง เมื่อ ฝ.ฝรั่งตั้งแง่เราเอาไง? มาตรฐานการดูแลสัตว์เพื่อการใช้งานไทยใครกำหนด”

สยามรัฐ อัพเดต 14 ส.ค. 2563 เวลา 15.32 น. • เผยแพร่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15.32 น. • สยามรัฐออนไลน์
ปศุสัตว์ ร่วมวงเสวนา “จาก ล. ลิงถึง ช.ช้าง เมื่อ ฝ.ฝรั่งตั้งแง่เราเอาไง? มาตรฐานการดูแลสัตว์เพื่อการใช้งานไทยใครกำหนด”

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานเสวนา “จาก ล.ลิง ถึง ช. ช้าง จะก้าวไปกับโลกแบบ ท.ไทย หรือจะเอายังไงกับ ท.เทศ" ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และร่วมการเสวนาในหัวข้อ “จาก ล. ลิงถึง ช.ช้าง เมื่อ ฝ.ฝรั่งตั้งแง่เราเอาไง? มาตรฐานการดูแลสัตว์เพื่อการใช้งานไทยใครกำหนด” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ททท. ได้จัดงานเสวนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับช้างไทยอย่างยั่งยืนและใส่ใจต่อสวัสดิภาพช้าง ตลอดจนปรับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ บริษัทนำเที่ยว มูลนิธิ สมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับช้าง และผู้ที่สนใจ

ดูข่าวต้นฉบับ