ปล่อยกู้เงินประกันสังคมแค่แนวคิดเพราะกฎหมายไม่อนุญาต

ช่อง 7 อัพเดต 17 พ.ย. 2562 เวลา 07.12 น. • เผยแพร่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 07.12 น. • Ch7
ปล่อยกู้เงินประกันสังคมแค่แนวคิดเพราะกฎหมายไม่อนุญาต
ปล่อยกู้เงินประกันสังคมแค่แนวคิดเพราะกฎหมายไม่อนุญาต

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีแนวคิดเรื่องการนำเงินประกันสังคมไปหาประโยชน์จริง แต่เบื้องต้นการปล่อยกู้ทำไม่ได้ กฎหมายไม่อนุญาตเพราะผิดวัตถุประสงค์และไม่ใช่สถาบันการเงิน แต่อาจเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปล่อยกู้ทางอ้อมผ่านธนาคารแทน
นางนฤมล โฆษกรัฐบาลเผยว่า นายกฯ มอบหมายสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ศึกษาแนวทางใช้เงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขกฎหมาย เบื้องต้นไม่สามารถปล่อยกู้โดยตรงได้ เพราะผิดวัตถุประสงค์และไม่ใช่สถาบันการเงิน แต่อาจนำเงินไปฝากสถาบันการเงินและปล่อยสินเชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เน้นย้ำถึงการใช้ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแนวทางความเป็นไปได้
หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายก็ให้พิจารณาตามที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและประชาชน เบื้องต้นได้รับรายงานว่า พ.ร.บ.กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่ได้ให้อำนาจ สปส. นำเงินประกันสังคมไปปล่อยสินเชื่อได้โดยตรง เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนที่มีความมุ่งหมายเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน และ สปส.ไม่ใช่สถาบันทางการเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงไม่อาจจะพิจารณาสินเชื่อได้ตามอำนาจหน้าที่
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนประกันสังคมอาจพิจารณานำเงินกองทุนไปจัดทำโครงการลงทุนทางสังคม โดยนำเงินฝากกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ปล่อยสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด หรือที่เรียกว่าเป็นการให้สินเชื่อทางสังคมโดยอ้อม แต่ทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ รวมถึงกรอบงบประมาณที่มีอยู่ ที่ผ่านมาโครงการลักษณะดังกล่าวจะใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น เพราะมีข้อจำกัดเช่นปัจจัยเสี่ยงด้านศักยภาพการชำระคืนสินเชื่อของผู้ประกันตน

ดูข่าวต้นฉบับ