ปลูกต้นกล้วยร่วมกับผักกูด เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รักบ้านเกิด อัพเดต 09 ต.ค. 2562 เวลา 07.07 น. • เผยแพร่ 17 ก.ย 2562 เวลา 03.12 น. • รักบ้านเกิด.คอม

นางธนพร เอี่ยมสมัย (ติ๋ม) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 6 บ้านวังนางนวล ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรปลูกผักกูด ที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชตามกระแสมาโดยตลอด จนกระทั่งได้พบหนทางที่มั่นคง นั่นคือการปลูกผักกูด พัฒนาต่อยอดทุกวันเพื่อให้ผักกูดของเธออุดมสมบูรณ์มากที่สุด

เมื่อครั้งเริ่มต้นปลูกผักกูด คุณธนพรได้ปลูกร่วมกับต้นปาล์ม ต่อมาภายหลังต้นปาล์มมีขนาดใหญ่ขึ้น เกิดเป็นร่มเงาให้กับผักกูดมากจนเกินไปทำให้ผักกูดไม่แตกยอดเท่าที่ควร จีงถอนต้นผักกูดออกไปปลูกในบริเวณอื่นแทน เมื่อไม่ได้ปลูกต้นปาล์มร่วมกับผักกูดแล้ว ครั้นจะปลูกผักกูดเพียงอย่างเดียว แสงแดดก็อาจทำให้ผักกูดไม่แตกยอดอย่างที่ต้องการ นอกจากนี้พื้นที่ดินก็จะเหลือว่างไม่ทำประโยชน์อะไร คุณธนพรจึงมองหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่ จนได้ไปเห็นเพื่อนบ้านปลูกต้นกล้วยเล็บมือนาง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าต้นกล้วยเล็บมือนางนั้นสามารถทนน้ำได้เนื่องจากการปลูกผักกูดจำเป็นต้องใช้น้ำเยอะ หากต้นกล้วยไม่ทนน้ำก็จะปลูกด้วยกันไม่ได้

การปลูกต้นกล้วยเล็บมือนางร่วมกับผักกูดของคุณธนพร เริ่มจากเตรียมพื้นที่ให้พร้อม จากนั้นวางตำแหน่งสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำ แล้วจึงปลูกกล้วย ให้ได้ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 4 วา แล้วจึงปลูกผักกูดลงไประหว่างต้นกล้วยอีกทีหนึ่ง เทคนิคนี้ทำให้คุณธนพรได้ผลผลิตเพิ่ม นั่นคือ กล้วยเล็บมือนาง และผักกูดก็ได้รับร่มเงาอย่างพอดี เจริญเติบโตได้ดีตามไปด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ