ปลูกชะอมไร้หนาม เก็บยอดขาย รายได้ดี

รักบ้านเกิด อัพเดต 09 ต.ค. 2562 เวลา 07.15 น. • เผยแพร่ 23 ก.ย 2562 เวลา 09.59 น. • รักบ้านเกิด.คอม

คุณสายยิน พรมชี อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โทร. 0817400273 ทายาทของป้าดอกไม้ อินอ้น เกษตรกรที่ปลูกชะอมไร้หนามคนแรก ๆ ของตะพานหิน จ.พิจิตร คุณสายยินและแม่เริ่มปลูกชะอมเพื่อใช้บริโภคภายในบ้าน หลังจากนั้นจึงตอนกิ่งขยายจำนวนต้นเพื่อนำยอดมาขาย จากจุดนั้น การปลูกชะอมจึงกลายมาเป็นรายได้หลักของครอบครัวแทนการทำนา

เริ่มแรกในบ้านของคุณสายยินมีชะอมเพียง 20 ต้น แต่วันที่การทำนาประสบปัญหาจึงคิดขยายจำนวนต้นชะอมเพื่อนำยอดมาขายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง จากวันนั้น คุณสายยินสามารถขยายจำนวนต้นชะอม เพื่อนำยอดและนำกิ่งมาขายได้จนกลายเป็นอาชีพหลักแล้ว

ชะอมเป็นพืชที่หลังจากปลูกไม่นานจะแตกยอดให้เก็บได้ทันทีในช่วงเวลา 1 เดือนเศษเท่านั้น แต่จะเริ่มให้ผลผลิตแบบเต็มที่ในราวๆ 5-6 เดือนขึ้นไปหลังการปลูก เพราะต้นชะอมจะเริ่มเป็นทรงพุ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อต้นชะอมตั้งตัวได้ จะตัดยอดได้ทุก 3-5 วัน สำหรับต้นชะอมเล็ก แต่ถ้าเป็นชะอมต้นใหญ่ที่มีอายุต้นเกิน 1 ปี จะเก็บยอดได้ทุก ๆ 2-3 วัน ในกรณีที่เก็บยอดครั้งแรกไปแล้ว หรือในกรณีที่ตัดยอดไม่ทันหรือยอดเดิมเมื่อแก่เกินไป ยอดอ่อนใหม่จะโตมาแทนที่

การเก็บยอดของที่ไร่จะเก็บในช่วงตอนเช้าประมาณ 7 โมง ถึง 8 โมงครึ่ง ยอดจะอวบ ขาว ถ้าสายหน่อยยอดจะเขียวและจะไม่สวย ไม่ค่อยน่ากิน ยอดมันจะไม่นวล ก่อนเก็บไม่ต้องรดน้ำก่อน หลังจากเก็บมาแล้วค่อยมาพรมน้ำ จะทำให้ยอดไม่เหี่ยวไม่เฉาเลย พอจุ่มน้ำเสร็จแล้ว ก็ทำกำส่งให้พ่อค้า มันจะไม่เหี่ยวไม่เฉา

การเข้ากำ จะตัดความยาวประมาณคืบกว่า ตัดให้พอดีมาเลย พอมาเข้ากำ กระทุ้งกำ ก็ไม่ต้องมาตัดแต่งเพิ่ม ยอดที่ตัดต้องอ่อน เป็นพุ่มสวย ถ้ามีใบแก่ก็เด็ดออกไป ใบแก่ที่เราเด็ดออกมันก็มีประโยชน์ สามารถทิ้งไปให้มันเป็นปุ๋ยในดิน จะช่วยให้ดินดีขึ้น ดินร่วน จะทิ้งไว้บริเวณโคนต้นให้มันย่อยสลายเองที่โคนต้น

ในการทำกำจะมีกาบกล้วยจากต้นกล้วยที่คุณสายยินปลูกไว้ นำมาใช้ประโยชน์จากกาบของมัน มีตอก กำชะอมก็จะสวยเป็นแพ ไม่ทำให้เน่าง่ายเวลา เรียงลงเข่งส่งแม่ค้า ชะอม 1 กำ กำละประมาณ 2 ขีด จะกำลังสวย

กาบกล้วยที่ใช้จะยาวประมาณฟุต 1 ความกว้างประมาณ 2 ข้อนิ้ว มันจะสวยพอดี ส่วนไม้ตอกนี้ก็เป็นที่สวนเอง เพราะปลูกไม้ไผ่ แล้วก็นำมาทำเป็นตอก ใช้มัดกำได้

ดูข่าวต้นฉบับ