ประมวลภาพ ประชาชนร่วมชม "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค"

MThai.com เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 08.24 น.
ประมวลภาพ ประชาชนร่วมชม
ที่หอประชุมกองทัพเรือ ประชาชนเดินทางร่วมชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ต่างพากันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมสแตนให้กับประชาชนได้นั่งรับชมด้วย ส่วนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจค้นอาวุธ และตรวจบัตรประชาชน พาสปอร์ต ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ และเข้าชมได้บริเวณวัดอรุณฯ…

ประเด็นน่าสนใจ
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2. ประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
3. จิตอาสาอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชน

ที่หอประชุมกองทัพเรือ ประชาชนเดินทางร่วมชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ต่างพากันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมสแตนให้กับประชาชนได้นั่งรับชมด้วย ส่วนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจค้นอาวุธ และตรวจบัตรประชาชน พาสปอร์ต ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ และเข้าชมได้บริเวณวัดอรุณฯ ที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้ และจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีฯครั้งนี้

นอกจากนี้ จิตอาสาชาวต่างประเทศ ได้เดินแจกน้ำให้กับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 อยู่บริเวณเกาะกลางท่าช้าง ถนนมหาราช ที่ประชาชนเริ่มมาจับจองพื้นที่ ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว

ดูรูปเพิ่ม

ดูข่าวต้นฉบับ