ประกาศแล้ว!การใช้ที่ดินและแผนผังสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี

ไทยโพสต์ อัพเดต 09 ธ.ค. 2562 เวลา 10.29 น. • เผยแพร่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 10.29 น. • ไทยโพสต์

09 ธ.ค.2562 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 301 ง  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แล้ว

สำหรับเนื้อหาของประกาศดังกล่าวมีเนื้อหามากถึง 200 หน้า และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ซึ่งเนื้อหาของประกาศได้ลงรายละเอียด ถึงการใช้รายละเอียดของที่ดินต่างๆ รวมถึงรายละเอียดของแผนที่และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะอยู่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง   

อ่านรายละเอียดที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ