ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

NATIONTV เผยแพร่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 22.21 น. • Nation TV
ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ …………….

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

********************************************************************************************************

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขอบคุณภาพจากgrad.ssru.ac.th

********************************************************************************************************

ดูข่าวต้นฉบับ