ปภ.รายงาน ภัยพายุ “ซินลากู” 13 จังหวัดเดือดร้อน เสียชีวิต 3 ราย!

Khaosod อัพเดต 04 ส.ค. เวลา 04.40 น. • เผยแพร่ 04 ส.ค. เวลา 04.39 น.
พายุ “ซินลากู”
ปภ.รายงาน ภัยพายุ “ซินลากู” 13 จังหวัดเดือดร้อน เสียชีวิต 3 ราย!

ปภ.รายงาน ภัยพายุ “ซินลากู” 13 จังหวัดเดือดร้อน เสียชีวิต 3 ราย!

วันที่ 4 ส.ค.นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุ "ซินลากู" (SINLAKU) ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก รวม 13 จังหวัด 32 อำเภอ 72 ตำบล 284 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,689 ครัวเรือน เสียชีวิต 3 ราย (หนองบัวลำภู พิษณุโลก อุดรธานี) บาดเจ็บ 1 ราย (พิษณุโลก) พื้นที่การเกษตร 38,190 ไร่ ปลาในกระชัง 20 ตัน

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด

เพิ่มเพื่อน

ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา อำเภอปัว อำเภอบ้านหลวง และอำเภอท่าวังผา รวม 16 ตำบล 53 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 668 ครัวเรือน

อุตรดิตถ์ ในพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด รวม 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 371 ครัวเรือน ลำปาง ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน รวม 10 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 30 ครัวเรือน พะเยา ในพื้นที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเมืองพะเยา รวม 7 ตำบล 10 หมู่บ้าน เชียงราย ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า รวม 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 10,372 ครัวเรือน เชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

แพร่ ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสอง รวม 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน พิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอนครไทย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เลย เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม และอำเภอนาด้วง รวม 9 ตำบล 37 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 795 ครัวเรือนหนองบัวลำภู ในพื้นที่อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง รวม 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 250 ครัวเรือน อุดรธานี ในพื้นที่อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ รวม 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 190 ครัวเรือน นครพนม ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน กาฬสินธุ์ ในพื้นที่อำเภอนาคู และหนองกุงศรี รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่

นายชยพล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม การจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ