ปชช.ชื่นชม! 'นักการเมือง' ทำตามสัญญาที่ให้ไว้

TNN ช่อง16 อัพเดต 08 ธ.ค. 2562 เวลา 02.12 น. • เผยแพร่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 02.12 น. • TNN Thailand
ปชช.ชื่นชม! 'นักการเมือง' ทำตามสัญญาที่ให้ไว้
ดุสิตโพลเผย ปชช.ชื่นชม 'นักการเมือง' ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ แนะเลิกทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง

วันนี้( 8 ธ.ค.62) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,263 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค. 2562 เรื่อง การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ในสายตาประชาชน ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม นับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ 2 การทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็เป็นที่จับตามองของประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของนักการเมืองที่อยู่ในสภาและ นอกสภาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมอยู่ในขณะนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

- การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนชื่นชม

อันดับ 1 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต  58.90%

อันดับ 2 ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหา มีผลงาน  44.34%

อันดับ 3 เสียสละ ทุ่มเท เป็นกลาง ตรงไปตรงมา 34.74%

อันดับ 4 เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน เป็นปากเป็นเสียง 33.33%

อันดับ 5 เข้าถึง ใกล้ชิดประชาชน ดูแลสม่ำเสมอ  14.99%

- การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง

อันดับ 1 ขายเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง 40.04%

อันดับ 2 ไม่ทำงาน ดีแต่พูด    38.63%

อันดับ 3 ทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง 32.48%

อันดับ 4 ทำงานช้า ไม่มีประสิทธิภาพ   29.50%

อันดับ 5 ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่  24.32%

- สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “นักการเมือง” ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1 เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี  42.92%

อันดับ 2 ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์  39.32%

อันดับ 3 มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม 37.28%

อันดับ 4 ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย 18.30%

อันดับ 5 เลิกเล่นเกมการเมือง ช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย 15.81%

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ดูข่าวต้นฉบับ