บ้านสองหลังอย่าตกใจใบแจ้งเก็บภาษีที่ดิน เรื่องนี้แก้ได้!

TNN ช่อง16 อัพเดต 13 ธ.ค. 2562 เวลา 12.58 น. • เผยแพร่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 12.58 น. • TNN Thailand
บ้านสองหลังอย่าตกใจใบแจ้งเก็บภาษีที่ดิน เรื่องนี้แก้ได้!
คนมีบ้านสองหลังเริ่มตกใจได้ใบแจ้งเก็บภาษีที่ดินแม้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยเช่า แต่เรื่องนี้แก้ได้เพียงแค่ไปสำนักงานเขต

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 จำนวน3 ฉบับได้แก่ 1) ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. …. 2) ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับพ.ศ. ….  และ3) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

การจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะเริ่มมีผลจริงๆคือ  1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป   ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินบ้านสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารชุดควรเตรียมความพร้อมในการเสียภาษีภายในเดือนเม.ย. ของทุกๆปี   โดยในช่วง1 ต.ค-30 พ.ย. 62  ทุกอบต. เทศบาลและทุกเขตจะออกสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตนเองจากนั้นช่วงเดือนม.ค.63 จะประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ต่อจากนั้นในเดือนก.พ. 63 จะแจ้งการประเมินภาษีและภายในเดือนเม.ย.63 จะต้องชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด

ทำให้หลายคนอาจจะยังเข้าใจว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจมีคำถามเกิดขึ้นเช่นฉันมีบ้านสองหลังจะต้องเสียภาษีเพิ่มหรือ? แล้วจะมีข้อยกเว้นบ้างหรือเปล่า?  ปัจจุบันนี้มีประชาชนบางส่วนได้รับเอกสารสีฟ้าเพื่อแจ้งเสียภาษีแล้วแม้จะมีมูลค่าไม่ถึง10 ล้านและมีไว้เพื่อใช้อยู่อาศัยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อื่นๆก็ตามอีกกรณีหนึ่งคือใบแจ้งขนาดของพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่ตรงกับเอกสารที่ได้รับแจ้งมาซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องตกใจว่าจะต้องจ่ายเงินหลายบาท

TNN ช่อง16 ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากประชาชนที่ได้รับเอกสารแล้วพบว่าการคำนวณอัตราภาษียังขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคน  โดยหากมูลค่าของบ้านของบุคคลธรรมดาราคาไม่เกิน10 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษีอย่างแน่นอน และวิธีการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดสามารถนำเอาหลักฐานไปเขียนคำร้องที่สำนักงานเขตเพื่อแจ้งขนาดพื้นที่ที่ถูกต้องและจุดประสงค์ซึ่งวิธีการง่ายนิดเดียวเพียงแค่นำเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นที่สำนักงานเขต

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด

ต่อมาเพียงแค่กรอกคำร้องแก้ไขรายการพื้นที่ในกรณีที่ไม่ตรงกับเอกสารและขอแจ้งยืนยันการใช้ประโยชน์ว่าไม่ได้ให้เช่าหรือทำการค้าอื่นๆแต่อย่างใดตามเอกสารตัวอย่างนี้ 

จะเห็นได้ว่าการได้รับเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเลยเราสามารถไปแจ้งที่สำนักงานเขตให้ถูกต้องได้โดยใช้เวลาเตรียมเอกสารง่ายๆและใช้เวลาไม่นาน ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอย่างที่ใครหลายคนคิดเพียงแค่ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเอง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ดูข่าวต้นฉบับ