"บินไทย"ตั้ง 4 บอร์ดใหม่ "พีระพันธุ์-บุญทักษ์-ไพรินทร์-ปิยะสวัสดิ์ "แจ้งตลท.แล้ว

MATICHON ONLINE อัพเดต 25 พ.ค. เวลา 12.14 น. • เผยแพร่ 25 พ.ค. เวลา 10.46 น.
บอร์ดใหม่บินไทย

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางลัศนันท์ ลีลามณี เลขานุการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดคือ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ได้มีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษ 10-1/2563 ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 คนประกอบด้วย

1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

2.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯแทยนายพินิจ พัวพันธ์

3.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริาัท แทนนางปราถนา  มงคลกุล

4.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสาวศิริกุล เลากัยกุล

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.เป็นต้นไป

ดูข่าวต้นฉบับ