บาทแข็งกระทบสินค้าฟุ่มเฟือย 5 เดือน ติดลบ 9.9%

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 06.11 น.

GIT ชี้บาทแข็งในรอบ 6 ปี กระทบสินค้าอัญมณี  เหตุกำลังซื้อลด โดยเฉพาะแบรนด์ระดับล่าง-กลาง แนะผู้ประกอบการปรับตัวพัฒนาสินค้าให้ตรงกับตลาด

นางดวงกมล  เจียมบุตร ผู้แนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประกับ(GIT) เปิดเผยถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าในรอบ6ปีว่า กระทบกับอัญมณีซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟื่อนเนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง แต่ทั้งนี้ในบางประเทศถือว่ายังมีกำลังซื้อ เช่น จีน  ทั้งนี้สินค้ากลุ่มอัญมณีมักได้รับผลกระทบตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา แต่ทั้งนี้หากเป็นอัญมณีที่มีแบรนด์อละราคาระดับบนจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากเป็นแบรน์ดระดับล่าง-กลางจะได้รับผลกระทบ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปัรับตัวและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด  ทั้งนี้อัญมณีและเครื่องประดับไทยถือว่าเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงเป็นอันดับ 3 ในบรรดาสินค้าส่งออกทั้งหมด เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าภายในประเทศด้วยแล้ว ก่อให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละเกือบ 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 6% ของจีดีพี (แบ่งเป็น ส่งออก 4 แสนล้าน การบริโภคในประเทศ 6 แสนล้าน) อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานกว่า 7 แสนคนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ( 79% สำหรับการค้าส่งค้า-ปลีก และ 21% ในการทำเหมืองและการเจียระไน)   โดยในปี 2561 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (รวมทองคำ) รวม 11,976 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน4.74% ของสินค้าส่งออกโดยรวม ขยายตัวลดลง  - 6.62 %

ส่วนปี 2562 เดือนในช่วง5เดือน (มกราคม-พฤษภาคม) มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (รวมทองคำ) มูลค่า 4,605 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วน 4.54% ของสินค้าส่งออกโดยรวม ขยายตัว - 9.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 5,116ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

“เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยได้เตรียมเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ได้แก่ การอบรมด้านอัญมณีศาสตร์ โลหะมีค่า การตลาด และ การออกแบบ ผ่านการให้บริการจากศูนย์ฝึกอบรม”

           

ดูข่าวต้นฉบับ