บล.ไทยพาณิชย์แนะ 3 ธีมลงทุนยั่งยืน สอดรับโลกเปลี่ยน

Businesstoday เผยแพร่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 07.22 น. • Businesstoday
บล.ไทยพาณิชย์แนะ 3 ธีมลงทุนยั่งยืน สอดรับโลกเปลี่ยน

บล.ไทยพาณิชย์เปิดเผย 3 ธีมลงทุนสร้างความยั่งยืนในอนาคต สอดรับโลกเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยลงทุนใน ธีม 5G, ธีมรถยนต์ไฟฟ้า และธีมสังคมผู้สูงอายุ

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดเผย ธีมลงทุนที่จะสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 5-10 ปี จากภาวะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่ง บล.ไทยพาณิชย์แนะนำธีมการลงทุนที่โดดเด่น 3 ธีม ดังนี้

1.ลงทุนใน 5G เนื่องจากเป็นธีมการลงทุนในอนาคต
โดยเชื่อว่า 5G จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต
และจะต่อยอดทำให้ Digital Economy เติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนของการพัฒนา 5G ประกอบด้วยกลุ่มขนส่ง,
การแพทย์ และ IOT

2.รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีก 1 ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต
เนื่องจากปัจจุบันในโลกมีรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริงอยู่ราว 2 ล้านคัน หรือคิดเป็นสัดส่วน
2.5% ของรถยนต์ทั่วโลก โดยเชื่อว่าในอนาคตการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันในทวีปยุโรปได้ออกกฎให้ภายใน 20 ปีข้างหน้า
จะต้องไม่มีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ทำให้บริษัทพลังงานต่าง ๆ ล้วนหันมาพัฒนาแบตเตอร์ลี่กันมากขึ้น
ซึ่งจะทำให้การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงคนได้ง่านขึ้น
จากการที่จะมีสถานีชาร์ตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการ

3.สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุจะเพิ่มเป็น 26% ของโลก ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาล และเฮลท์แคร์ จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วสอดรับประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น

อ่านข่าวอื่น TRUE สยบข่าวลือเพิ่มทุนด้วยราคา 3 บาท/หุ้น

ดูข่าวต้นฉบับ