บทสวดแผ่เมตตาไม่เจาะจงผู้รับ พิชิตเจ้ากรรมนายเวร

Horoworld เผยแพร่ 01 พ.ค. 2560 เวลา 18.34 น. • horoworld
บทสวดแผ่เมตตาไม่เจาะจงผู้รับ พิชิตเจ้ากรรมนายเวร

ผู้ที่ทำอะไรแล้วไม่มีความเจริญหรือเกิดปัญหาติดขัด ทำให้เป็นทุกข์ อาจเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ให้อภัย การแก้กรรมที่ง่ายที่สุด นอกจากจะเลิกเบียดเบียนผู้อื่นแล้ว เราควรจะรู้จัก “การแผ่เมตตา” แต่ในบางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใคร ดังนั้น การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงบุคคล จึงเป็นการช่วยแผ่ส่วนบุญกุศลที่ครอบคลุมมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง วันนี้Horoworld.com จึงมีบทสวดแผ่เมตตาที่ว่านี้มาฝากกันค่ะ

 

การแผ่เมตตาไปโดยไม่เจาะจงบุคคล คือ การแผ่ไปโดยไม่ระบุ ผู้รับว่าเป็นสัตว์ประเภทใด เป็นเทวดา เป็นมนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน ไม่ระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือชาย เป็นพระอริยะหรือปุถุชน เป็นสัตว์ที่อยู่ในสุคติหรือทุคติ

 

 

 

 

บทสวดแผ่เมตตาไม่เจาะจงผู้รับ

 

กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ?

() สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอภูตทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

ขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

() สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติ

ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

 **อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ

 **"แชร์เพื่อเป็นธรรมทาน"

 

 

*วิเคราะห์ดวงคุณโดยหมอดู Horoworld โทร
1900-111-116(15บ./นาที)

ติดตามเช็คคำทำนายดวงดีๆ ได้ที่นี่
www.horoworld.com

Facebook : Horoworldfanpage
Line : @horoworld
IG : horoworld
Twitter : horoworld


ดูข่าวต้นฉบับ