ยโสธรเตรียมจัดใหญ่ “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ในงานจุดไฟตูมกา ประจำปี 2563”

สยามรัฐ อัพเดต 19 ส.ค. 2563 เวลา 04.06 น. • เผยแพร่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 04.06 น. • สยามรัฐออนไลน์
ยโสธรเตรียมจัดใหญ่ “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ในงานจุดไฟตูมกา ประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดย ศาลากลางจังหวัดยโสธรที่ผ่านมา นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ในงานจุดไฟตูมกา ประจำปี 2563” โดยมีนายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้กำหนดดำเนินโครงการ วัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ในงานจุดไฟตูมกา ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน และ 1-2 ตุลาคม 2563 นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น นักท่องเที่ยวรวมทั้งศิลปินนักแสดงในสาขาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพรรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับศิลปินนักแสดง ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดยโสธรให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล

นางสาวสิริมา ยังกล่าวอีกว่าโดยในงานดังกล่าว จะมีการเสวนาเรื่อง “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ,การสัมมนาเรื่อง “สินค้าวัฒนธรรมก้าวไกล ด้วยมิติใหม่ ตลาดออนไลน์” มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 4 ภาค โดยศิลปินพื้นบ้านจังหวัดยโสธร, การแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมืองเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่นพื้นบ้านพร้อมทั้งการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนคนยโสธรและต่อด้วยการเที่ยวชมงานประเพณีจุดไฟตูมกา ออกพรรษาที่ยโสธร ประจำปี 2563 อีกด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ