นำร่อง 6 จังหวัดภาคกลาง จัดมหกรรมท่องเที่ยวอาหารจานโปรดกระตุ้นเศรษฐกิจ

BLT BANGKOK เผยแพร่ 03 ก.ค. เวลา 09.53 น. • BLT Bangkok
นำร่อง 6 จังหวัดภาคกลาง จัดมหกรรมท่องเที่ยวอาหารจานโปรดกระตุ้นเศรษฐกิจ

ททท. ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดมหกรรมนำเสนอแพคเกจการกินเที่ยวครั้งใหญ่แห่งปีกับโครงการ“คิดถึงอาหารจานโปรด” หรือThailand Food Paradise รวบรวมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร นำร่อง6 จังหวัดภาคกลางได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี

คิดถึงอาหารจานโปรดมหกรรมกินเที่ยวครั้งใหญ่แห่งปี

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า“เวิลด์แก๊ส” และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท เทสอิงค์ เอเชีย จำกัด จัดมหกรรมนำเสนอแพคเกจการกินเที่ยวครั้งใหญ่แห่งปีกับโครงการ“คิดถึงอาหารจานโปรด”  หรือThailand Food Paradise รวบรวมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร พร้อมรณรงค์สร้างความร่วมมือตามมาตรฐานSHA (Safety and Health Administration) เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกันผ่านทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่

เริ่มต้นที่6 จังหวัดภาคกลางผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่www.thailandfoodparadise.com ไฮไลท์จะเป็นการนำเสนอการกินเที่ยวบนเส้นทางที่มีเอกลักษณ์พิเศษในเชิงอาหารด้วยราคาสุดพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์COVID-19 ซึ่งถือเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์แคมเปญและสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ โดยคาดหวังให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน

โครงการ“คิดถึงอาหารจานโปรด” หรือThailand Food Paradise ปักหมุดกิน..ฟินทั้งทริป ถูกจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยสื่อดิจิตอลโดยใช้อาหารเป็นตัวดึงดูด เน้นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานSHA (Safety and Health Administration) และที่สำคัญมีความคาดหวังให้คนกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดภาคกลางที่อยู่ในช่วงเก็บตัวช่วงCOVID-19 ได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในองค์รวม ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวโดยทั่วกัน โดยเริ่มต้น6 จังหวัดภาคกลางอันได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ในส่วนของบริษัทฯ ที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม(LPG) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงมีการสนับสนุนวงการอาหารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนจะเกิดสถานการณ์COVID-19 จึงได้เล็งเห็นว่า ถึงแม้จะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำความต้องการในการบริโภคอาหารของบุคคลนั้นลดลงไป เพียงแต่มีการปรับรูปแบบตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีแนวคิดในการสนับสนุนโครงการ“คิดถึงอาหารจานโปรด”  เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในวงการอาหารของไทยให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยทาง บริษัทฯเองยินดีที่จะอยู่#เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม ให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ภาครัฐได้กำหนดไว้อีกด้วย”

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @THfoodparadise และเว็บไซต์ www.thailandfoodparadise.com

ดูข่าวต้นฉบับ