นายอำเภอ สั่งปิดห้องประชุมตรวจฉี่

77kaoded เผยแพร่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 12.41 น. • 77 ข่าวเด็ด
นายอำเภอ สั่งปิดห้องประชุมตรวจฉี่

จังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน สั่งปิดห้องประชุมตรวจฉี่ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่ กำนัน

ข่าวน่าน วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่าน พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ 3 อำเภอเมืองน่าน

ดำเนินการจัดประชุมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลสะเนียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน โดยมีนายอำเภอเมืองน่านเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ได้แก่ รักษาการเกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอเมืองน่าน สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ นน11 (เมืองน่าน) นายก อบต.สะเนียน

โดยดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลสะเนียน โดยมีผู้นำในท้องที่ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลสะเนียน จำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุม หารือ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่กำลังแพร่ระบาดในตำบลสะเนียน ชี้แจ้ง หารือ ขั้นตอนให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ทางการเกษตร ปัญหาทางด้านป่าไม้ การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่า

จากนั้นทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้นำท้องที่ ตำบลสะเนียนทุกคน ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด ทั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำในท้องที่เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปสร้างความเข้าใจกับราษฎรในหมู่บ้านต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ