นายกฯมั่นใจเงินเยียวยา ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด

The Bangkok Insight อัพเดต 30 พ.ค. เวลา 18.33 น. • เผยแพร่ 30 พ.ค. เวลา 18.33 น. • The Bangkok Insight
นายกฯมั่นใจเงินเยียวยา ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด

นายกฯ ย้ำพรก.เงินกู้ ช่วยเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยืนยันจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด มั่นใจเงินถึงมือแน่นอน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ทำเศรษฐกิจพังจนต้องมากู้เงิน แต่เป็นการนำเงินไปแก้ปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ พร้อมยอมรับว่าการมีหนี้ครัวเรือนสูง เพราะไม่สามารถไปจำกัด ผู้มีรายได้น้อยไม่ให้เป็นหนี้ได้ แต่ก็พยายามสร้างความมั่นคงในอาชีพ สร้างจิตสำนึกด้านการออม รัฐบาลพยายามแก้ปัญหา และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแม้จะทำให้การแก้ปัญหาบางอย่างล่าช้าออกไปบ้างก็ตาม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าหากไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลก็คงไม่มากู้เงินดังกล่าว พร้อมขอให้แยกระหว่างผู้เดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับ ผู้ที่เดือดร้อนก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19  กลุ่มหลังนี้มีงบประมาณปกติดูแลอยู่แล้วตามนโยบายของแต่ละกระทรวง ในการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่การดูแลผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการเยียวยาเร่งด่วน ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด การออกพ.ร.ก.การเงินครั้งนี้ เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนในสภาจะร่วมมือกัน

สำหรับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกรงว่า จะมีการทุจริตจากพ.ร.ก.การเงินนั้น เห็นว่ามีหน่วยงานตรวจสอบ และตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยแทรกแซงหน่วยงานตรวจสอบทุจริต เชื่อว่าสิ่งที่จะอยู่ได้ขณะนี้คือดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส พร้อมขอให้มองประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก เงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินก้อนเดียวเท่านั้นที่จะมาช่วยเสริมในสถานการณ์ที่ไม่ปกติขณะนี้ ทุกคนควรจะออกมาช่วยกันดูแลประชาชน ให้ประชาชนเข้มแข็ง

ดูข่าวต้นฉบับ