นครพนม จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาฟรีให้ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

77jowo เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 09.03 น. • 77jowo.com
นครพนม จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาฟรีให้ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
นครพนม จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาฟรีให้ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการโลกสวย ตาใส ประชาชนไทย ไร้ต้อกระจก ซึ่งเป็นโครงการที่อำเภอเมืองนครพนม  ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม และหน่วยบริการคัดกรองผู้ป่วยทางสายตาเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นเพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางด้านสายตาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน และทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ซึ่งสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเมืองนครพนม ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกทุกคน หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มีการประสานงานจนเกิดเป็นโครงการโลกสวย ตาใส ประชาชนไทย ไร้ต้อกระจก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงต้นแบบ และมีโครงการในพระราชดำริ พระราชดำรัสอย่างมากมายเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเครื่องมือและอุกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยทางด้านสายตาแบบถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงยังมีการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตาของแต่ละคนให้มีสมรรถนะที่ดีอยู่เสมอ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 -12.00 น. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจคัดกรองมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนผู้ป่วยที่มีการตรวจพบว่าสายตามีปัญหา จะมีการส่งต่อยังโรงพยาบาลเฉพาะทางและโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อทำการรักษาตามขั้นตอน และตามสิทธิ์ของแต่ละคนที่มี

 

ประทีป วชิระธัญญากุล จ.นครพนม

 

ดูข่าวต้นฉบับ