ธ.ก.ส. แจง ดึงเงินกลับจากชาวนาใต้ เพื่อตรวจสอบ

TNN ช่อง16 อัพเดต 19 ต.ค. 2562 เวลา 06.35 น. • เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 06.35 น. • TNN Thailand
ธ.ก.ส. แจง ดึงเงินกลับจากชาวนาใต้ เพื่อตรวจสอบ
ธ.ก.ส. แจง ดึงเงินกลับจากชาวนาใต้ ในโครงประกันรายได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หลังมีชาวนาร้องเรียนมีการโอนเงินเข้าบัญชีและถูกดึงออกจากบช.ใรวันเดียวกัน

วันนี้ (19 ต.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่มีการรายงานข่าวว่าขณะนี้มีชาวนาในพื้นที่ภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวร้องเรียนว่าหลังจากมีการโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเปลือกให้ชาวนาเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2562 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินเข้ามายังบัญชีจริง แต่หลังจากนั้นเงินถูกดึงกลับไปในทันที

โดยกรณีดังกล่าว ธ.ก.ส. ประมวลผลข้อมูลเพื่อสำรองจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อเร่งจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการชดเชยรายได้ 349,392 ราย จำนวนเงิน 9,413,244,883.40 บาท การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรมีเกษตรกร ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ได้รับการโอนเงินรวมอยู่ด้วย เมื่อธนาคารตรวจพบจึงได้ดำเนินการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากเกษตรกรดังกล่าวในวันเดียวกันเพื่อสอบทานความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการฯ ที่ ครม. กำหนด เพื่อให้เกิดความรัดกุม ป้องกันปัญหาเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างก่อนระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดไว้ และสาขาต้องติดตามทวงถามเงินคืนจากเกษตรกรในภายหลัง ส่งผลให้บัญชีเงินฝากของเกษตรกร จำนวน 2,473 ราย มีรายการเคลื่อนไหว มีเงินโอนเข้าและโอนออกจากบัญชีเงินฝากในจำนวนที่เท่ากันในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ดี  การสอบทานข้อมูลเกษตรกรที่ธนาคารโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเกษตรกร จำนวน 2,473 ราย ธนาคารพบมูลเหตุและแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก คือ เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามโครงการฯ กำหนดระยะเวลาที่จะใช้สิทธิ์ขอชดเชยส่วนต่างได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 แต่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา และแจ้งข้อมูลวันเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และกลุ่มที่สอง คือ เกษตรกรที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคใต้แต่เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ไว้ในจังหวัดภาคอื่น ๆ ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเกษตรกร ทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการฯ ได้ในรอบการโอนเงินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ธนาคารจึงได้ดำเนินการ โอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีเงินฝากให้เกษตรกรทุกราย จำนวน 2,473 ราย เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบรายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้เกษตรกรวงเงิน 20,940.84 ล้านบาท 

CR:ภาพประกอบ Pixabay

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- SCB ส่งฟีเจอร์ ‘มีตังค์’ ให้เบิกเงินเดือนล่วงหน้ามาใช้ก่อนได้

- คลังพร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ม.ค.63

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ดูข่าวต้นฉบับ