ธรรมlife | Ep.6 #มีประจำเดือนเข้าวัดได้ไหม

สวนโมกข์ เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 17.00 น. • อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

"มีประจำเดือนเข้าวัดไม่ได้นะ” 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กังวลกับวันนั้นของเดือนทุกครั้งที่คุณจะไปวัดทำบุญ หรือกระทั่งใส่บาตรแถวบ้าน เพราะรู้สึกลึก ๆ ในใจว่า "ฉันไม่สะอาด" ทำให้การทำบุญมันอึดอัดคับข้องในใจ หรือบางคนถึงขั้นตัดใจไม่ไปซะเลยทุกครั้งที่วันนั้นมาถึง

วันนี้อ้อมหาคำตอบจาก พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ มาให้คุณผู้หญิงทั้งหลาย เพื่อคลายความกังวลสงสัยกับความไม่มั่นใจกันได้แล้วค่ะ

ในพุทธศาสนาความสะอาดไม่สะอาดอยู่ที่การกระทำ ถ้าทำผิดทำบาปผิดศีลนั่นคือไม่สะอาด จิตเจตนาที่จะทำบุญด้วยศรัทธาเป็นจิตที่สะอาด จิตที่เป็นกุศล ทำดีมีศีลนั่นคือสะอาด  

แม้กระทั่งเนื้อตัวสกปรก พุทธศาสนาก็ไม่ถือเป็นข้อห้ามไม่ควรเข้าวัด, เนื้อตัวสกปรกเพราะทำงานหนัก ไม่มีเวลาชำระร่างกาย แต่จิตใจดี ทำกรรมดี อย่างนี้ถือว่าสะอาดจริง

ฉะนั้น การมีประจำเดือน ในพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นเรื่องไม่สะอาด ไม่ถือเป็นเรื่องหม่นหมอง มีราคี

ศาสนามีความสำคัญเดียวคือเรื่องกรรม ‘ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ คนจะสูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว’ 

ความดีความชั่ว สูงหรือต่ำ สะอาดไม่สะอาด อยู่ที่กรรม คือการกระทำ (ตีความกรรม ว่ารวมทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) 

มีประจำเดือนไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอาย ยิ่งเรามีจิตเจตนาที่จะทำบุญด้วยศรัทธา เป็นจิตที่สะอาด จิตเป็นกุศล 

ความคิดว่าประจำเดือนไม่สะอาด ไม่ใช่ความคิดของพุทธศาสนา แต่เป็นความคิดที่สืบเนื่องมาจากลัทธิความเชื่อที่เน้นเรื่องฤทธิ์เรื่องเดช ซึ่งเขาเชื่อว่าถ้ามีประจำเดือนจะทำให้ความขลังของวัตถุมงคลเสื่อม

คนที่เล่นวัตถุมงคลของขลังจะกลัวประจำเดือนผู้หญิง เพราะมีพลังที่จะลดหรือข่มความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น พูดง่ายๆ คือเรื่องไสยศาสตร์ คนที่มีวัตถุมงคลของขลังจะไม่ลอดผ้าถุงผู้หญิงบ้างละ ไม่ลอดราวตากผ้าบ้างละ นั่นเป็นเรื่องวัตถุมงคล ไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนา พุทธศาสนาเป็นเรื่องความดี เรื่องของธรรม

ถึงตรงนี้ก็น่าจะทำให้คุณผู้หญิงหลายคนสบายใจขึ้นแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกทุกข์หรือหนักๆ ในใจ แบ่งความหนักของคุณมาได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife 

อะไรที่อ้อมพอช่วยได้ อ้อมยินดีค่ะ ^^