ธรรมlife EP89 | #เถียงพ่อแม่ในใจ บาปไหม

สวนโมกข์ เผยแพร่ 04 ส.ค. 2563 เวลา 17.00 น. • อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

ตอบโดย พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ) อาศรมชนะมาร จ.นครราชสีมา

“เป็นลูกอย่าริเถียงพ่อแม่” คนไทยมักจะเคยได้ยินคำพูดนี้อยู่บ่อยๆ   

วันนี้ใครที่เคยอึดอัดกับข้อห้ามนี้เพราะเคยเถียงพ่อแม่ในใจมาแล้วก็กลัวว่าจะบาป พระอาจารย์ท่านเมตตาให้คำแนะนำเอาไว้แบบนี้ค่ะ

มันก็แล้วแต่ คือเรื่องบุญคุณและการเชื่อฟังพ่อแม่ เราก็ยังก็ต้องพิจารณาว่า สิ่งที่พ่อแม่สั่งสอนนั้นถูกต้องหรือไม่

ถ้าพ่อแม่สั่งให้เราต้องทำอะไรที่ผิดศีลธรรมเราจะเถียง มันก็ไม่ผิด ตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่มิจฉาทิฏฐิ พ่อแม่สั่งในสิ่งที่เรามั่นใจว่า “ไม่ใช่” ไม่ใช่แค่เถียงอยู่ในใจ บางทีก็ต้องพูดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเคารพว่าไม่เห็นด้วย ถ้าหากว่าเป็นแค่ความรู้สึกที่เราไม่ชอบ เราไม่อยากทำ อันนั้นก็ควรจะปล่อยวางและเชื่อฟังพ่อแม่เถอะ

แต่ถ้าเป็นเรื่องของศีลธรรม เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ ไม่ถูก และไม่ใช่เราคิดเอาเองนะ ต้องเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องนะ ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่า เรารักคุณพ่อคุณแม่ และเคารพคุณพ่อคุณแม่นะ แต่จะให้ทำในเรื่องนี้ ลูกไม่สบายใจ แล้วก็พูดให้เหตุผลว่าทำไม เราไม่สบายใจ ก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะรับฟัง

อย่างไรก็ดี หากเราเถียงท่าน เถียงโดยใช้อารมณ์ และไม่มีเหตุ ไม่มีผล พ่อแม่คงรับไม่ได้แน่นอน เราต้องหาเวลาที่เหมาะสม แล้วพูดให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่า เราไม่ได้ไม่เคารพ แต่เรารู้สึกขัดแย้งภายในใจ พยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนให้เข้าใจกันด้วยดี เพราะถึงอย่างไร พ่อแม่ก็คือผู้ที่มีพระคุณที่สุดสำหรับเรา

ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังต้องเผชิญกับความยากลำบาก ระบายความหนัก ความเหนื่อย หรือความเครียด ความทุกข์ของคุณมาให้พวกเราได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife ติดตามข้อธรรมดีๆ ได้ที่เพจ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ

Line: @Suanmokkh_Bangkok