ธรรมlife EP80 | #กรวดน้ำ ทำไมต้องแตะมือ

สวนโมกข์ เผยแพร่ 04 ก.ค. เวลา 17.00 น.

#กรวดน้ำ ทำไมต้องแตะมือ

ตอบโดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลากรวดน้ำเราถึงต้องเอามือไปแตะตามตัว ตามแขนต่อกันไปเรื่อยๆ จนถึงคนหน้าสุดเสมอ 

แล้วถ้าไม่แตะเราจะได้บุญหรือเปล่า วันนี้มีคำตอบจากพระอาจารย์ แบบนี้ค่ะ

เรื่องนี้ต้องกลับมาทำความเข้าใจการกรวดน้ำก่อน กรวดน้ำ เป็นเพียงวิธีการในการอุทิศกุศล 

การอุทิศกุศลคือ เมื่อทำคุณงามความดีแล้วเกิดความสุข เกิดบุญกุศลขึ้นในชีวิตและจิตใจเรา เราก็น้อมระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักบ้าง บุคคลอันเป็นปัจจัยให้เราได้มาทำคุณงามความดีนี้บ้าง เรียกว่าขอน้อมเอาบุญกุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานี้ ให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาหรือส่งไปให้แก่ท่าน การส่งนี้คือส่งมาจากใจ เมื่อเรามีความอิ่มเอิบใจ มีความเบิกบาน มีความสุขที่เรียกว่าบุญกุศลแล้วเราก็แค่น้อมระลึกนึกถึงท่านๆ ก็จะได้รับพลังแห่งการระลึกนึกถึงนี้

เพราะฉะนั้น เรื่องของรูปแบบการส่งนั้นก็มีหลากหลาย บางคนอาจมีความเชื่อว่าการที่ไปแตะเนื้อต้องตัวของคนที่กำลังตั้งใจหยาดน้ำจากภาชนะหนึ่งสู่ภาชนะหนึ่งนั้น เราจะได้มีส่วนร่วมในการอุทิศด้วย แต่จริง ๆ แล้วอยู่ที่เจตนา ความตั้งใจของเราว่าเรานึกถึงใคร บุญกุศลที่เรามีอยู่ ก็จะถึงคนนั้นตามเหตุ ตามปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้

 

เพราะฉะนั้นจะแตะตัว หรือไม่แตะตัว ถ้าตั้งท่าทีถูกต้องว่า เราน้อมเอาคุณงามความดี ทำความสุข ความเบิกบานให้เกิดขึ้นในใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว ระลึกนึกถึงคนที่เราอยากจะอุทิศให้ อันนี้ก็เป็นการอุทิศกุศล แม้ว่าจะไม่ต้องหยาดน้ำ 

มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเล่าให้ฟังได้นิดหน่อยคือ การกรวดน้ำมีที่มาจากสมัยที่พระเจ้าพิมพิสาร ทำบุญอุทิศให้แก่พระญาติของพระองค์ โดยธรรมเนียมโบราณก็จะมีการหยาดน้ำลงบนฝ่ามือ จึงเป็นธรรมเนียมสืบเรื่อยมาที่เราใช้น้ำในการอุทิศกุศล พระพุทธเจ้าทรงทราบว่า วิธีการนี้เป็นวิธีการที่สืบทอดกันมาจึงไม่ทรงห้าม

 

อีกประการหนึ่งเรื่องการอุทิศกุศลในชีวิตประจำวัน เราสามารถทำคุณงามความดี เราทำงาน เรามีความสุข เรามีความขยันขันแข็ง เรามีความซื่อสัตย์สุจริต เราก็สามารถอุทิศคุณงามความดีนี้ให้แก่คนที่เราระลึกนึกถึงได้ เช่น เราระลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับจากไป เราจึงตั้งใจทำงานขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพสุจริต อย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าทำคุณงามความดีอุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับจากไปแก่ผู้ที่เรารักได้เช่นเดียวกัน

ขออนุโมทนา

อย่าลืมนะคะ ถ้าคุณรู้สึกทุกข์หรือหนักๆ ในใจ ส่งความหนัก ความทุกข์ สิ่งสงสัยมาให้พวกเราได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife อ้อมจะไปหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะ อะไรที่อ้อมช่วยได้ อ้อมยินดีค่ะ 

ติดตามข้อธรรมดีๆ ได้ที่เพจ fb : +หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ +หรือ Line @Suanmokkh_Bangkok