ธรรมlife EP.69 | #สิ่งที่ช่วยให้ชีวิตรอดและมีความสุขคืออะไร

สวนโมกข์ เผยแพร่ 27 พ.ค. เวลา 01.30 น.

วิธีทำไม่ให้ฉันตาย 

(พระธรรมโกศาจารย์, พุทธทาสภิกขุ)

แม้ฉันตาย กายลับ ไปหมดแล้ว

แต่เสียงสั่ง ยังแจ้ว แว่วหูสหาย

ว่าเคยพลอด กันอย่างไร ไม่เสื่อมคลาย

ก็เหมือนฉัน ไม่ตาย กายธรรมยัง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย

ยังอยู่กับ ท่านทั้งหลาย อย่างหนหลัง

มีอะไร มาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง

เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด

ย่อมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง

ทุกวันนัด สนทนา อย่าเลิกแล้ง

ทำให้แจ้ง ที่สุดได้ เลิกตายกันฯ

……

หากท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ ในวันนี้ท่านจะมีอายุ 114 ปี ซึ่งถึงแม้ว่ากายท่านจะได้จากไปแล้ว หากแต่ท่านก็ทิ้งธรรมไว้ให้เราใช้เป็นแสงสว่างทางปัญญา พาให้พ้นจากทุกข์ จากปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต อ้อมจึงขอใช้โอกาสนี้ นำธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสมานำเสนออีกครั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่าน และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเราเสมอในข้อที่ว่า ธรรมะนั้นคืออะไร และธรรมะช่วยให้เรารอดได้อย่างไรค่ะ

ขอให้ทุกคนมองเห็นว่าธรรมะคือหน้าที่ หรือให้เห็นว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ

ที่แล้วมาหรือที่เป็นอยู่ก็ตาม คนไม่ได้คิดว่าหน้าที่คือธรรมะ เขาก็ทำหน้าที่เพราะความจำเป็นบังคับ เพราะถ้าไม่ทำ ไม่มีอะไรจะกินมันก็เลยทำหน้าที่ด้วยความจำเป็นบังคับ มันก็ฝืนความรู้สึก มันก็มีความทุกข์พลาง ทำหน้าที่พลาง อยากนี้เราเรียกว่าตกนรกไปพลาง ทำงานไปพลาง ตกนรกไปพลาง ทำงานไปพลาง ไม่น่าชื่นใจอะไร

 

ขอให้คนที่ทำหน้าที่ทั้งหลายเหล่านี้ รู้เสียใหม่ว่า หน้าที่คือ ตัวธรรมะ ธรรมะคือ สิ่งที่จะช่วยให้คนเรารอด หน้าที่ก็คือ สิ่งที่จะช่วยให้คนเรารอด เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน เขาว่าพระเจ้าช่วยให้รอด เราบอกหน้าที่ต่างหากที่ช่วยให้รอด ถ้าไม่ทำหน้าที่แล้ว

พระเจ้าจะกี่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ เมื่อทำหน้าที่แล้ว หน้าที่มันก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมา ก็ช่วยให้รอด ความหมายมันเลยตรงกับคำว่าธรรมะ ถ้าผู้ใดมีธรรมะ ผู้นั้นก็รอด ผู้ใดทำหน้าที่ ผู้นั้นก็รอด

ขอให้สังเกตให้ละเอียดถี่ยิบไปเลยว่า หน้าที่อะไรบ้าง ขอให้เป็นธรรมะให้หมด ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอีก หน้าที่เท่าที่ทำอยู่แล้วทุกวัน ๆ นั่นแหละ ถ้าจะทำหน้าที่อะไร ขอให้มองเห็นว่าเป็นธรรมะตั้งอกตั้งใจ มีสติ สัมปชัญญะอย่างยิ่ง ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด คือถูกต้องที่สุดและมีความพอใจในหน้าที่นั้น และมีความสุขตลอดเวลาที่ทำหน้าที่เหล่านั้น มันก็เกิดมีผลขึ้นมาว่า มีธรรมะตลอดทุกอิริยาบถ มีความสุขทุกอิริยาบถเพราะว่ามันเป็นธรรมะ

อย่าลืมว่า ถ้าคุณรู้สึกหนัก มีทุกข์ในใจแบ่งเรื่องราวของคุณให้พวกเราได้ค่ะ ที่สำคัญลองเติมธรรมกันวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ส่งความหนัก ความทุกข์ สิ่งสงสัยมาให้พวกเราได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife อ้อมจะไปหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะ อะไรที่อ้อมช่วยได้ อ้อมยินดีค่ะ ติดตามข้อธรรมดีๆ ได้ที่เพจ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ LINE: @Suanmokkh_Bangkok