ธรรมlife | EP.17 นั่งสมาธินั่งได้ท่าเดียวจริงหรือ

สวนโมกข์ เผยแพร่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 17.00 น.

มีคำถามของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิค่ะ เป็นคำถามที่ง่ายจนหลายคนอาจจะรู้สึกว่า จริงดิ มีคนสงสัยแบบนี้ด้วยเหรอ??? ซึ่งเอาเข้าจริง หลายทีที่เราไม่สงสัย ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้คำตอบกันหรอกนะคะ เราแค่เชื่อต่อๆ ฟังต่อๆกันมา แบบที่เราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไร เหมือนคำถามนี้แหละค่ะที่ว่า เวลานั่งสมาธินั่งได้แค่ท่าเดียวคือ ขัดสมาธิและเอามือวางทับกัน แค่นั้นหรือ?? 

วันนี้พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) ท่านเมตตาตอบไว้ค่ะว่า

“จริงๆ แล้วการภาวนาเป็นเรื่องของการฝึกจิต ส่วนสรีระร่างกายก็นั่งตามที่เราสัปปายะ ที่เราถนัด สัปปายะก็คือร่างกายเหมาะสม เอื้อต่อการเจริญภาวนา พอมันมีความสบาย จิตใจก็จะเกิดความสงบ เกิดสมาธิได้ง่าย หรือที่เรียกว่าเป็นเหตุใกล้สมาธิ

“ถ้าร่างกายสมบูรณ์ ฝึกนั่งสมาธิด้วยร่างกายตรง ดำรงสติก็จะได้มั่นคง แต่ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ ร่างกายอ่อนแอ ก็นั่งตามสภาพของเรา จะนั่งห้อยขา นั่งตามสัปปายะก็ไม่ผิดอะไร

“ บางทีเราไปบังคับตัวเอง ฝืนตัวเองเกินไป โดยเฉพาะคนที่ขาไม่ดี มันก็จะปวด นั่งทรมานกับความปวด มันก็จะไม่สบาย เมื่อไม่ค่อยสบาย จิตก็จะไม่เข้าถึงสมาธิได้ง่าย 

“การเจริญสติเจริญภาวนา พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วทุกอิริยาบถ ไม่ได้มีแค่อิริยาบถนั่งเท่านั้น ยืนเจริญสติก็ได้ เดินภาวนา เดินจงกรม เดินไปไหนอย่างมีสติ เขาก็เรียกว่าภาวนา หรือแม้แต่การนอนก็เจริญภาวนาได้ เพียงแต่ว่ามันหลับง่ายเท่านั้น”

“อย่าลืมนะคะ ถ้าคุณรู้สึกทุกข์หรือหนักๆ ในใจ ส่งความหนัก ความทุกข์ สิ่งสงสัยมาให้พวกเราได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife อ้อมจะไปหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะ อะไรที่อ้อมช่วยได้ อ้อมยินดีค่ะ 

ติดตามข้อธรรมดีๆ ได้ที่เพจ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ Line @Suanmokkh_Bangkok