ธรรมlife | EP.11 พระพุทธรูปที่ชำรุดอยู่ตามริมทาง ต้องไหว้หรือไม่

สวนโมกข์ เผยแพร่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 17.01 น.

พระหัก… เวลาคุณเห็นพระพุทธรูปที่ไม่ได้ประดิษฐานในวัด คุณจะยกมือขึ้นมาไหว้แบบอัตโนมัติมั้ยคะ เช่น ผ่านร้านที่ขายแถวเสาชิงช้า หรือกระทั่งเจอกองพระที่ชำรุด แขนหลุด เศียรหาย ไม่ได้อยู่ในโต๊ะหมู่ หรือในโบสถ์ หรือคุณเป็นประเภทลังเล จะไหว้หรือไม่ไหวดีน้า 

……….

วันนี้สิ่งที่คุณเคยลังเลสงสัยน่าจะหมดไป เพราะมีคำถามจากคุณผู้ชมที่สงสัยเรื่องนี้ถามเข้ามาแล้ว และพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี ท่านเมตตาตอบไว้แบบนี้ค่ะ 

………

พระพุทธรูปนั้นคือรูปเปรียบ รูปแทนพระพุทธเจ้า เปรียบแทนอะไร เปรียบแทนพระคุณของพระองค์ เมตตาคุณ ปัญญาคุณ บริสุทธิคุณ หากมองในแง่หนึ่ง พระพุทธรูปก็ประกอบด้วยสสารที่พร้อมย่อยสลาย เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) เมื่อเห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นทุกข์ เห็นความเป็นอนัตตาผ่านรูปเปรียบนี้ได้ ก็พึงขอบใจพระพุทธรูปที่ให้ข้าพเจ้าได้สัจธรรม ข้าพเจ้าจะได้ไม่ประมาท ยกตัวอย่าง ถ้าใครมีพระพุทธรูปแขวนหน้ารถ ต่อไปนี้เวลามองพระ ยกมือไว้ก็ให้มีสติก่อนสตาร์ท อย่างนี้เรียกพุทธะเกิดแล้ว 

………

ส่วนที่เขากองรวมๆกันนั้น ถ้าไหว้แล้วเห็นความเป็นพุทธะ พระอาจารย์สง่าท่านตอบว่าก็ไหว้เลยค่ะ แต่ถ้าไหว้เพราะกลัวเฮี้ยน พระอาจารย์ท่านว่า เป็นไสยศาสตร์ไป อย่าลืมนะคะ เรากราบไหว้เพื่อให้เห็นสัจธรรม เห็นสัจธรรมเมื่อไหร่ก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ

อย่าลืมนะคะ ถ้าคุณรู้สึกทุกข์หรือหนัก ๆ ในใจ ส่งความหนัก ความทุกข์ สิ่งสงสัยมาให้พวกเราได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife อ้อมจะไปหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะ อะไรที่อ้อมช่วยได้ อ้อมยินดีค่ะ

ติดตามข้อธรรมดีๆ ได้ที่เพจ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ Line @Suanmokkh_Bangkok