ธปท. ชะลอบาทแข็งค่า ออกมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท “กันเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น”

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย อัพเดต 15 ก.ค. 2562 เวลา 09.29 น. • เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 09.29 น.

​​วันที่ 12 ก.ค. 2562 ธปท. ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น ซึ่งเป็น “มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท” มีประเด็นสำคัญคือ 1. ปรับลดเกณฑ์ยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (NR) จาก 300 ล้านบาทต่อรายลงมาที่ 200 ล้านบาทต่อราย ทั้งบัญชี NRBA ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป และบัญชี NRBS ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นๆ และ 2. เพิ่มความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งต้องรายงานลึกขึ้นถึงระดับชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การออกมาตรการข้างต้นน่าจะเพื่อเตรียมรับมือกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่อาจไหลเข้ามาในตลาดการเงินไทยมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ประธานเฟดส่งสัญญาณสะท้อนโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประชุม FOMC ช่วงสิ้นเดือนก.ค. นี้เป็นอย่างเร็ว 
การปรับลดเกณฑ์ยอดคงค้างบัญชี NRBA และ NRBS สะท้อนเจตนารมณ์ของธปท. ที่เลือกใช้มาตรการมุ่งเป้าเพื่อการสกัดเงินระยะสั้นอีกครั้ง โดยลดช่องทางการพักเงินของนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับการลดปริมาณการออกพันธบัตรระยะสั้นก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ อาจต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อติดตามผลของมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงที่ดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงจากประเด็นเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ยังคงเห็นกระแสเงินทุนไหลเข้าไทยในช่วงหลังจากนี้ และหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับผิดปกติ คาดว่าธปท. จะกลับมาประเมินความจำเป็นของการปรับใช้มาตรการ/เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ