ธปท.จ่อ...ออกมาตรการ DSR คุมปล่อยกู้ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย อัพเดต 21 ส.ค. 2562 เวลา 10.04 น. • เผยแพร่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 08.52 น.

           ​  ตามที่ ธปท. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เน้นผู้กู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน ในการอนุมัติสินเชื่อก้อนใหม่หรือให้วงเงินเพิ่มเติม หลังจากที่รวมภาระของสินเชื่อก้อนใหม่แล้ว สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) ของลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ควรสูงกว่าระดับ 70%

             จากเงื่อนไขการปล่อยกู้ที่เข้มงวดขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จะอยู่ในกรอบประมาณ 1-20% ของยอดสินเชื่อรายย่อยปล่อยใหม่รวมของธนาคารพาณิชย์และบริษัทลูกแต่ละแห่ง โดยระดับของผลกระทบจะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างของฐานลูกค้า และการกระจุกตัวของพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

             สำหรับผลกระทบต่อภาพรวมสินเชื่อรายย่อยทั้งระบบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า อัตราการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยทั้งระบบในปีนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 0.5% ซึ่งอาจกดดันให้ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยซึ่งเคยคาดการณ์ไว้ที่ 6.5% มีโอกาสชะลอลงมาอยู่ที่ 6.0%

​              ในระยะข้างหน้า จุดที่ต้องจับตาคือ มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) ที่อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดนิยาม/ประเภทของรายได้ หากมาตรฐานกลางสำหรับการคำนวณสัดส่วน DSR มีความเข้มงวดมากขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อก้อนใหม่ของสถาบันการเงินให้แก่ผู้กู้รายย่อยที่มีภาระหนี้บางส่วนอยู่ก่อนแล้วได้ในอนาคต

ดูข่าวต้นฉบับ