ธนาคารโลกเตือน ขัดแย้งการค้า ยิ่งพาโลกยากจน

AFP เผยแพร่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 02.58 น. • Ua-phan
ปิเนโลปี คูจิอานู โกลด์เบิร์ก หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก กล่าวว่า สงครามการค้าสหรัฐฯและจีน ทำให้โลกยิ่งยากจน NICHOLAS KAMM / AFP
ปิเนโลปี คูจิอานู โกลด์เบิร์ก หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก กล่าวว่า สงครามการค้าสหรัฐฯและจีน ทำให้โลกยิ่งยากจน NICHOLAS KAMM / AFP

 

หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก เตือนความตึงเครียดทางการค้าโลก ส่งผลให้โลกยิ่งยากจน

ปิเนโลปี คูจิอานู โกลด์เบิร์ก หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก กล่าวว่า สงครามการค้าสหรัฐฯและจีน มีมูลค่าหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นความขัดแย้งระดับโลก ซึ่งรวมทั้งความไม่ลงรอยทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงกฎการค้าต่างๆ ระหว่างสหรัฐฯกับแคนาดา เม็กซิโก และ เบร็กซิต  ล้วนก่อให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพ การลงทุนลดลง เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต โดยเฉพาะต่อประเทศที่ยากจนในอัฟริกา