ทำฮอร์โมนนม สุดยอดปุ๋ยให้ดินร่วนซุย ยืดยอด เร่งยอด เร่งราก

รักบ้านเกิด อัพเดต 14 พ.ย. 2562 เวลา 03.21 น. • เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 03.21 น. • รักบ้านเกิด.คอม

จากลูกเกษตรกร เดินทางสู่เมืองเพื่อเป็นเซลล์ได้ 10 กว่าปี จนภายหลังเจอพิษวิกฤติเศรษฐกิจ คุณเรื่องศรัณ สิงห์สม จึงกลับบ้านมายึดอาชีพทำนา หลังจากใช้สารเคมีอยู่พักใหญ่ จนร่างกายเริ่มอ่อนล้า สุขภาพไม่ดี จึงหักดิบหันมาทำนาอินทรีย์ และไร่นาสวนผสม ตอนนี้สิ่งที่เขาได้ นอกจากมีรายรับเข้ามาทุกวันแล้ว ยังมีสุขภายกายใจที่แข็งแรงอีกด้วย

ฮอร์โมนนม หรือ นมหมัก ทำให้ดินร่วนซุยและดินนุ่มขึ้น "นม" นอกจากจะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่อคนแล้ว ยังสามารถนำนมมาหมักเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับพืชได้อีกด้วย ประโยชน์ของนมหมัก จะเกิดกรดแลคติก มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายหินปูนและสลายการยึดเกาะของดินเหนียวที่แน่นที่เรียกว่า ดินดาน ทำให้ดินร่วนซุย นอกจากนั้น ยังเป็นตัวยืดยอด เร่งยอด เร่งราก อีกด้วย

การทำฮอร์โมนนม มีวัตถุดิบดังนี้
-นมจืดทั่วไป 10 กิโลกรัม
-น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
-น้ำซาวข้าว 5 ลิตร
-ข้าวประมาณนิดหนึ่ง ตำหรือโขลกให้ละเอียด ละลายกับน้ำ จะเป็นน้ำซาวข้าว
-จุลินทรีย์หน่อกล้วย 200 ซีซี
เอาทุกอย่างหมักเข้าด้วยกัน หมักแล้วก็ใส่ภาชนะที่มีฝาปิด แล้วก็คนทุกวัน ไม่ต้องปิดแน่น มันจะมีพวกแก๊สออกมา แล้วก็คนต่อไปอีกประมาณเดือนหนึ่ง คนทุกวันจะดีมาก หลังจากที่ใช้ได้แล้ว สีจะเป็นสีขาวข้น บางทีก็จะเป็นนมเหลือง สีจะเข้มหน่อย แต่ระหว่างการหมักถ้าเกินหนึ่งเดือนไปแล้ว มันจะมีกลิ่นเหม็น ก็เติมน้ำตาลทรายแดงไป ถ้าไม่เหม็นก็คือคนไป มันย่อยสลายหมดก็กรองมาใช้ได้

ขั้นตอนการกรอง ก็ใช้แค่ผ้าขาวบางกรองกรองเศษต่าง ๆ ออก พวกกากต่างๆ จะเอาไปใส่กองปุ๋ยหมัก น้ำอะไรใส่ได้หมด สามารถใช้ได้อีก ไม่ต้องทิ้งอัตราการใช้ก็ 2-5 ช้อนแกง กับน้ำ 20 ลิตร สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย ใส่ได้ตลอดตั้งแต่เตรียมดิน แต่คุณเรื่องศรัณจะเอาไปรวมเป็นจานด่วน แล้วก็มาใช้ ไม่ค่อยได้แยกใช้ เอาไปทำปุ๋ยหมัก น้ำปุ๋ยหมัก หรือแห้งได้หมด นำไปต่อยอดได้ มันไปเพิ่มธาตุอาหารให้กับตัวนั้น ๆ
จานด่วนที่คุณเรืองศรัณพูดถึงนั้นมี ฮอร์โมนนม ฮอร์โมนไข่ และจุลินทรีย์หน่อกล้วย นำเอาจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ฮอร์โมนไข่ที่หมักสมบูรณ์แล้ว 1 ลิตร แล้วก็นมหมักอีก 3 ลิตร 1:1:3 แล้วก็เอามาผสมกันใช้ 2-5 ช้อนแกง แล้วนำไปใช้ได้สารพัดประโยชน์เลย ถ้าเรามาใช้กับพืชก็ 2-5 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วแต่เราจะใช้ 3 วัน 5 วัน 7 วัน 15 วัน แต่ถ้าเป็นพืชต้องให้เขาได้กินสม่ำเสมอ จะทุก 7 วัน หรือทุก 10 วัน หรือทุก 15 วันก็ได้ แต่ขอให้ฉีดสม่ำเสมอ จะเป็นทางดินหรือทางใบก็ได้ ในจานด่วนนี้มีหมดทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง มีธาตุอาหารครบ

สำหรับนาข้าว ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเลยก็ได้ ถ้าเราไม่ใช้อินทรีย์หน่อกล้วย ก็สามารถลดตัวนี้ มาลดจานด่วนเป็น 20 ลิตรก็ได้ ตอนขั้นตอนการหมัก พอข้าวงอกเราก็ใช้อัตราปกติ แต่มีตัวทำให้ข้าวหอมอีกตัวหนึ่ง ตัวนั้นจะทำให้ข้าวหอม เขามักจะทำกันช่วงที่ข้าวได้เดือนครึ่ง ตอนเราจะเอาน้ำเข้านา ก็ใส่น้ำหมักจะเป็นน้ำหมักซากพืชก็ได้ ซากสัตว์ก็ได้ เราใส่ไปกับน้ำเลยเหมือนน้ำหมักปลา อย่างละ 5 ลิตรต่อไร่ ใส่ไปกับน้ำ แต่ควรจะให้มีน้ำ เพราะว่าพวกนี้มันเข้มข้น จะทำให้พืชเสียหายได้ กลิ่นจะหอมมาก ข้าวหอมพิเศษเลย

ดูข่าวต้นฉบับ