ทำฟันฟรี! 10 สถานพยาบาล ที่สามารถรับบริการรักษาฟัน 21 ตุลาคม 2562

MThai.com เผยแพร่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 02.21 น.
ทำฟันฟรี! 10 สถานพยาบาล ที่สามารถรับบริการรักษาฟัน 21 ตุลาคม 2562
ทำฟันฟรี! เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โรงพยาบาลของรัฐจึงได้ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์…

ทำฟันฟรี! เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โรงพยาบาลของรัฐจึงได้ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ฟรี!! โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ประชาชนทั่วไปสามารถรับคิวเพื่อทำการรักษาตามเวลาที่แต่ละโรงพยาบาลได้กำหนดไว้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ดูข่าวต้นฉบับ