ทำน้ำหมักชีวภาพจากสัปปะรด ย่อยสลายและบำรุงดิน

รักบ้านเกิด อัพเดต 08 พ.ย. 2562 เวลา 07.27 น. • เผยแพร่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 07.12 น. • รักบ้านเกิด.คอม

พัฒน์นรี เฉลิมญาติวงค์ (อ้อ) อาศัยอยู่ที่ บ้านพอเพียง 18 หมู่ 2 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เกษตรกรผู้มีความรู้ทางการเกษตรเป็นศูนย์ หลังเรียนจบปริญญาโทคุณพัฒน์นรีทำงานมีรายได้หลักหลายหมื่นบาทต่อเดือนก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยนของชีวิต เมื่อสมาชิกในครอบครัวป่วยหนัก เธอจึงกลับมายังบ้านเกิดเพื่อดูแลคนในครอบครัว เมื่อต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้กลายเป็นอาชีพใหม่ และเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ด้วย คุณพัฒน์นรีซึ่งสนใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเริ่มทำการศึกษาอย่างจริงจัง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและการดำเนินชีวิต ยึดหลัก ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม จนสามารถสร้างพื้นที่ของครอบครัวให้กลายเป็น "บ้านพอเพียง" พื้นที่เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน

พื้นที่ของครอบครัวจำนวน 2 ไร่ ที่คุณพัฒน์นรีใช้ในการเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรนั้น แม้จะถูกใช้ทำการเกษตรอยู่ก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ แต่นานวันไปความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินก็ลดลง ทำให้ต้องมีการปรับพื้นที่ทั้งหมด พร้อมปรับสภาพดินให้เหมาะสมก่อนทำการเพาะปลูก โดยคุณพัฒน์นรีเลือกวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพปลอดสารพิษมาย่อยสลายจุลินทรีย์และบำรุงดินเสียก่อน

การทำน้ำหมักปลอดสารพิษของคุณพัฒน์นรี จะทำเป็นน้ำสับปะรด เนื่องจากสับปะรดมีคุณสมบัติทำให้ดินร่วนซุย และมีจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ใช้ย่อยสลายเศษพืชในดินได้ดี
ส่วนผสมในการทำน้ำหมัก

  1. เชื้อ พด. 2 จำนวน 1 ลิตร

  2. สับปะรด 15 กิโลกรัม

  3. น้ำ 10 ลิตร

  4. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

วิธีการใช้
ต้องนำมาเจือจางกับน้ำเปล่าเสียก่อน ตามอัตราส่วน น้ำหมักสับปะรด 1 ลิตร ต่อน้ำเปล่า 20 ลิตร คนให้เข้ากัน นำมารดผืนดินก่อนการเตรียมแปลง ทิ้งไว้ให้น้ำหมักทำปฎิกิริยากับดิน ช่วยย่อยสลายเศษพืชต่าง ๆ พร้อมกันก็ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์

ดูข่าวต้นฉบับ