ทำความรู้จัก “ชัช ชลวร” ตุลาการเสียงข้างน้อยคดีหุ้นสื่อ “ธนาธร”

workpointTODAY อัพเดต 21 พ.ย. 2562 เวลา 15.50 น. • เผยแพร่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 11.12 น. • Workpoint News
ทำความรู้จัก “ชัช ชลวร” ตุลาการเสียงข้างน้อยคดีหุ้นสื่อ “ธนาธร”

จากมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 ต่อ 2 ให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. จากคดีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดย 1 ใน 2 ตุลาการเสียงข้างน้อย คือ "ชัช ชลวร" อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อดีตประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

ประวัติโดยสังเขป ปัจจุบัน ชัช ชลวร อายุ 71 ปี เกิดวันที่ 7 กันยายน 2491 จบการศึกษา มัธยมปลายจากโรงเรียนบวรนิเวศ นิิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. หลังศาลรับคำร้องคดีถือหุ้นสื่อ วี-ลัคฯ ไว้พิจารณา ซึ่ง "ชัช ชลวร" ก็คือ 1 เสียงข้างน้อยในครั้งนั้นมาแล้ว

ชัช ชลวร ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นมีมติเอกฉันท์ ให้พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากแสดงเจตนาจะดำรงตำแหน่งเพียง 3 ปีเท่านั้น แต่ ชัช ชลวร ยังคงเป็นหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

ในช่วงที่ ชัช ชลวร ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 มีกรณีการสั่งปลด นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ เลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีปรากฏในคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาพูดคุยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ทำภาพพจน์ศาลรัฐธรรมนูญเสียหาย และมีตุลาการบางคนถูกข่มขู่ แต่ ชัช ชลวร ยังคงทำหน้าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญจนกระทั่งลาออกจากตำแหน่งในอีกปีถัดมา

เส้นทางการทำงาน "ก่อนเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ"

พ.ศ. 2515 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. 2517 ผู้พิพากษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2529 ผู้พิพากษาศาลเพชรบุรี ศาลแขวงพระนครเหนือ
พ.ศ. 2529 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
พ.ศ. 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

พ.ศ.2535 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร
พ.ศ. 2540 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
พ.ศ.2541 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2546 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
1 ตุลาคม 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2550 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

ดูข่าวต้นฉบับ