ทางหลวงชนบทอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงหยุดยาว

ไทยโพสต์ อัพเดต 03 ก.ค. เวลา 07.23 น. • เผยแพร่ 03 ก.ค. เวลา 07.23 น. • ไทยโพสต์

3 ก.ค. 2563 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง ของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประกาศวันหยุดชดเชยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยให้หยุดชดเชย 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ทช.ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน โดยได้จัดทำแผนรับมือดังนี้ - ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 - จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเข้าช่วยเหลือ เมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th

ดูข่าวต้นฉบับ