ทอท.เจ็บหนัก 6เดือนแรกปีนี้ ปริมาณผู้โดยสารลดลงมากว่า 60%

Khaosod อัพเดต 07 ส.ค. เวลา 08.33 น. • เผยแพร่ 07 ส.ค. เวลา 08.33 น.
สุวรรณภูมิ-ผู้โดยสารตกค้าง
ทอท.ระบุ6เดือนแรกผู้โดยสารหาย60%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุ 6 เดือนแรกปีนี้ ปริมาณผู้โดยสารลดลงเกิน 60% เหลือแค่ 28.4 ล้านคน ขณะที่เที่ยวบินลดลง 52 % 
รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งสถิติปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ ผ่าน 6 สนามบินหลักของ ทอท. ในช่วง 6 เดือนแรกปี 63 (ม.ค.-มิ.ย.) ว่ามี จำนวนรวมทั้งสิ้น 28,424,126 คน ลดลง 60.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งออกเป็นผู้โดยสารในประเทศ 13,325,346 คน ลดลง 54.49% และต่างประเทศ 15,098,780 คน ลดลง 64.85%คน
ทั้งนี้หากแบ่งตามสนามบินจะเห็นว่า สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณผู้โดยสารสูงสุด 12,272,145 คน ลดลง 62.54% รองลงมาได้แก่ ดอนเมือง 8,344,049 คน ลดลง 59.86% ภูเก็ต 3,883,905 คน ลดลง 58.72% เชียงใหม่ 2,332,623 คน ลดลง 59.37%หาดใหญ่ 907,937 คน ลดลง 55.32%และเชียงราย 683,467คน ลดลง 54.49%
ส่วนปริมาณเที่ยวบินในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 214,469 เที่ยวบิน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 52.35% แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 105,529 เที่ยวบิน ลดลง 57.35% และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 108,940 เที่ยวบิน ลดลง 46.23 % โดยสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 90,462 เที่ยวบิน ลดลง 52.22 % รองลงมาคือ สนามบินดอนเมือง จำนวน 67,106 เที่ยวบิน ลดลง 50.99 % ,สนามบินภูเก็ต จำนวน 25,199 เที่ยวบิน ลดลง 57.29 % ,สนามบินเชียงใหม่ จำนวน 19,222 เที่ยวบิน ลดลง 52.99 % ,สนามบินหาดใหญ่ จำนวน 7,006 เที่ยวบิน ลดลง 47.71 % และ สนามบินเชียงราย จำนวน 5,474 เที่ยวบิน ลดลง 47.85%

ดูข่าวต้นฉบับ