ทปสท.เดินหน้าแก้ปมเงินเดือนอาจารย์เหลื่อมล้ำ

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 24 ต.ค. 2562 เวลา 03.55 น. • เผยแพร่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 02.40 น.
ภาพไฮไลต์

ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เปิดเผยว่า การจัดตั้งงบประมาณปี 2563 พบว่า ไม่มีงบฯส่วนใดจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนระหว่างอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับข้าราชการครูทั่วไป ซึ่งมีช่องว่างห่างกันถึงร้อยละ 8 ซึ่งเรื่องนี้ ทปสท.คงต้องเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการตั้งงบฯไว้ในงบฯปี 2564 ต่อไป

โดย ทปสท. ส่งตัวแทน 2 คน เข้าไปเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำลังสรรหา ได้แก่ นายจิตเจริญ ศรขวัญ รองประธาน ทปสท.และ ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ รองประธาน ทปสท. โดยมีภารกิจสำคัญ 2 เรื่องคือ เรื่องแรก การเรียกร้องเรื่องเงินเดือนเพิ่ม 8% ของกลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เท่ากับข้าราชการครู และการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็ม 1.5-1.7 เท่า โดยไม่ถูกหักหัวคิว เรื่องที่สองคือ จะเข้าไปผลักดันให้มีการแก้ไขระเบียบ กพอ. เปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเข้าไปเป็นกรรมการ กพอ.ด้วย เพราะขณะนี้จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งตัวแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุคุณสมบัติไว้ว่าต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น แต่ผู้แทนใน กกอ.จะเป็นกลุ่มอาจารย์อาวุโสซึ่งจะเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ กกอ.คือคณะกรรมการระดับชาติที่มีอำนาจในการตัดสินทิศทางหลักสูตร นโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีตัวแทนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย

“นอกจากเสนอผ่าน กพอ.แล้ว ทปสท.จะยื่นข้อเสนอต่อ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เพราะ อว. ทำงานจะครบ 6 เดือนแล้วในปลายปี เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาในการทบทวนนโยบายบางอย่างได้แล้ว” ดร.เชษฐากล่าว.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ