ถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) เยี่ยมชมโรงงานแยกขยะอ่อนนุช

Manager Online เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 15.01 น. • MGR Online

พฑูรย์ ปานสูง ประธานบริษัท เอสดีเจ อินเตอ ร์ จำกัด ศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการฯ, เดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ถุงขยะที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสข เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของโรงกำจัดขยะอ่อนนุช เพื่อนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการแยกขยะอย่างเหมาะสม ตามโครงการ “รักโลกด้วยการแยกขยะ” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำจัดขยะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ โรงกำจัดขยะอ่อนนุช เมื่อวันก่อน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/NjoyGarbageBag

ดูข่าวต้นฉบับ